51297 - Με το τζάκι

Ν. Λυγερός

Με το τζάκι
αναμμένο
όλοι μαζί
διαβάζουμε
τα βιβλία
της βιβλιοθήκης
για να χαρούμε
με τη μνήμη
της Ανθρωπότητας
που ζει
με τον χρόνο.