51320 - Στις βιβλιοθήκες

Ν. Λυγερός

Στις βιβλιοθήκες
πάντοτε
μελετούμε
το αρχειακό
υλικό
ακόμα κι αν είναι
μικροσκοπικό
επειδή
η ουσία
μπορεί να κρύβεται
και εντός της λήθης
όπου περιμένει
την επαναφορά
μνήμης.