51342 - Ο ρόλος του Χριστού

Ν. Λυγερός

Ο ρόλος του Χριστού
δεν είναι φανταστικός
αλλά εξωπραγματικός
και γι’ αυτό το Έργο του
δημιούργησε κόσμο
της καινοτομίας
διότι δεν ήταν
μόνο φώτιση
και Διδασκαλία
αλλά θυσία
και Πίστη.