51345 - Αν το μίσος

Ν. Λυγερός

Αν το μίσος
κατά
της εικόνας
είναι τόσο
μεγάλο
πώς να μην είναι
σκληρό
και κατά
της ζωγραφικής
αφού
η απεικόνιση
παραμένει
απαγορευμένη.