51368 - Το ανθρώπινο βλέμμα

Ν. Λυγερός

Το ανθρώπινο βλέμμα
του ζωγράφου
σέβεται τη φύση
και τη δείχνει
όπως είναι
στο δικό του πνεύμα
δίχως να προσπαθήσει
να την εκφυλίσει
με κάποιο τρόπο
γιατί θέλει
να υπάρχει
η συνέχεια.