52338 - Θεμελιακή επιλογή Ευαγγελίων. (Dessin)

Ν. Λυγερός