52367 - Στο πλαίσιο

Ν. Λυγερός

Στο πλαίσιο
της ρομποτικής
μπορείς
ν’ ανακαλύψεις
πολλά
υπονοούμενα
που λέμε
χωρίς
να τα αντιληφθούμε
ότι ζητούμε
ένα απλό
πράγμα
ενώ
εμπεριέχει
πρακτικά
πολλές
εντολές.