52378 - Η διάρκεια

Ν. Λυγερός

Η διάρκεια
προστασίας
της πληροφορίας
είναι
βασισμένη
πάνω
στη γνώση
που λειτουργεί
ως ασπίδα
για τα δεδομένα
που πρέπει
να ζήσουν
διακριτικά
έως
την ώρα
της ανάδειξης.