52488 - Τα ραβδιά της μουσικής

Ν. Λυγερός

Ξαφνικά ακούστηκε ένας θόρυβος εκτός Σπανιοθήκης. Χωρίς να υπάρχει καμία οδηγία από κανένα, όλοι οι παρευρισκόμενοι σιώπησαν. Κανείς δεν ήξερε τι είχε γίνει.
* Προειδοποιήθηκαν.
* Όλοι;
* Ακόμα και οι νέοι.
* Ξέρουν όμως τι πρέπει να κάνουν;
* Θα το δουν από τους άλλους.
* Θα το δούμε αμέσως.
Πρόσεξαν ότι όλοι είχαν πιάσει τα μαγικά τους ραβδιά με ένα ιδιαίτερο τρόπο.
Χαμαιλεοντική προσέγγιση…
Αυθόρμητα έκαναν σαν όλους τους άλλους.
Έμοιαζαν με μουσικούς ορχήστρας που ακολουθούσαν
την μπαγκέτα του διευθυντή.
Είχαν ακούσει την προειδοποίηση.
Κάτι πολύ επικίνδυνο ερχόταν.
Στη συνέχεια ήταν σαν να άκουγαν
τη Συμφωνία του Haydn.
Ένας ένας έπαιρνε τον δρόμο του
στο κρυφό διαδίκτυο.