53242 - Ο Χρόνος δείχνει

Ν. Λυγερός

Ο Χρόνος δείχνει
πώς λειτουργεί
η διαδικασία
απελευθέρωσης
της Κύπρου
μέσω του πλαισίου
της Ευρώπης
και του πεδίου
της ΑΟΖ
ενώ οι διαπραγματεύσεις
χωρίς την αρχή
της εξόρυξης
του φυσικού αερίου
δεν έχουν
κανένα νόημα.