53276 - Σφεντάμι

Ν. Λυγερός

Το μικρό
δέντρο
μέσα
στο τοπίο
του ανθρώπου
επέτρεπε
στον λόγιο
να διαβάσει
κάτω
από τη σκιά
των φύλλων του
για να δει
το μέλλον
ως συνέχεια
του παρελθόντος.