53404 - Με τη Λάρα

Ν. Λυγερός

Με τη Λάρα
μπαίνεις
όλο και πιο βαθιά
στο πνεύμα
της ελεύθερης
Ρωσίας
και της παράδοσης
που αντιστάθηκε
στη βαρβαρότητα
του αφανισμού.
Έτσι κάθε νότα
κάθε μέτρο
που μαθαίνεις
σου λέει
πως να δεις
το έργο
της συνέχειας
πέρα
από τα εμπόδια
των κοινωνιών
για να ζήσει
η ψυχική
μνήμη
της Ανθρωπότητας.