53434 - Η απελευθέρωση

Ν. Λυγερός

Η απελευθέρωση
σε επίπεδο
γεωστρατηγικής
δεν γίνεται
πάντα
στην περιοχή
που πιστεύεις
αρχικά
τουλάχιστον
γι’ αυτό
μην αφήνεις
καμία
πίσω σου.