59669 - Μερικές συλλαβές

Ν. Λυγερός

Μερικές συλλαβές
είναι σίγουρες
DA, I, JA,
KI, O, PA, PI,
RO, RI, SE
SU, TA
κι άλλες είναι
πιθανές
A, KO, RA, TE.