Εργαστήρια για παιδιά

 

 

 

§       Ανάπτυξη και Λογική I

 

(Εργαστήριο για παιδιά 8-12 χρόνων στο ξενοδοχείο Classic στη Λευκωσία)

 

 

 

Διάρκεια εργαστηρίου:   2 ώρες

Ημερομηνία και ώρα:  Σάββατο 17/04/04  1:30μ.μ.-3:30μ.μ

Εκπαιδευτής:  Δρ. Νίκος Λυγερός

 

Η λογική εμπεριέχει μη συμβατικά νοητικά σχήματα που επιτρέπουν την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων μέσω της  δυναμικής της δομής της. Ο στόχος  του εργαστηρίου είναι η επινόηση και η ανάπτυξη των εργαλείων της.

        

 

 

Η ομάδα θα αποτελείται από δέκα παιδιά μόνο.

Προκρατήσεις με σειρά προτεραιότητας.

Δίδακτρα ανά παιδί £30

 

 

Αναφορές (opus cf. web site: lygeros.org)

 

 

 

 

 

 

Γ ι α  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς       τ η λ. 9 9  4 5 4  7 5 4

E  m a i l :  lygeros@avacom.net

 

 

 

 

Εργαστήρια για παιδιά

 

§       Ανάπτυξη και Λογική I

 

(Εργαστήριο για παιδιά 8-12 χρόνων στο ξενοδοχείο Classic στη Λευκωσία)

 

 

Διάρκεια εργαστηρίου:   2 ώρες

Ημερομηνία και ώρα: Σάββατο 17/04/04  1:30μ.μ.-3:30μ.μ

Εκπαιδευτής:  Δρ. Νίκος Λυγερός

 

 

Προσωπικά Στοιχεία:

Όνομα Παιδιού:

 

Επώνυμο Παιδιού:

 

Ημερομηνία Γεννήσεως:

 

Διεύθυνση:

 

Όνομα Γονιού:

 

Τηλέφωνο οικίας:

 

Κινητό τηλέφωνο:

 

E mail:

Fax:

Στοιχεία πληρωμής:

        Η προπληρωμή (με μετρητά) είναι υποχρεωτική

Λ.Κ. 30 ανά παιδί

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με

e mail :lygeros@avacom.net, web page: lygeros.org

 

 

 

Ημερομηνία:

Υπογραφή: