ΑΠ0 ΤΗ ΖΩH ΤΟΥ ΕΚΠΑ
[ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ]

Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #71

15/7/2005
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα

από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας

(Source: http://kapodistriako.uoa.gr/stories/071_lf_01/index.php?m=2#link02 )


Πρώτο Θερινό Σχολείο
«Δυναμικές στρατηγικές στην Εκπαίδευση»
(Δελφοί, 17-21 Αυγούστου 2005)

Το Θερινό Σχολείο, που τελεί υπό την αιγίδα της Πρυτανείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελεί μια νέα σημαντική αφετηρία για τον χώρο της Στρατηγικής στην Εκπαίδευση, στον διεθνή χώρο.

Είναι δεδομένο ότι η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών, αλλά κυρίως τα πορίσματα των Νευροεπιστημών, που μας κατέδειξαν το γιατί αποτυγχάνουν ως προς την αποτελεσματικότητα οι εκπαιδευτικές μας στρατηγικές, μας υποχρεώνουν σε μια ριζική αλλαγή της αντίληψής μας για το σύνολο της μαθητείας. Η Στρατηγική και η Εκπαίδευση λειτουργούν μέσα στο μέλλον και για το μέλλον, διαμορφώνοντας συνεχώς το παρόν. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας επιδρά στις επιλογές των μεθόδων αλλά και των μαθημάτων, τα οποία παίρνουν άλλο νόημα πάντοτε πιο σημαντικό από την απλή γνώση ή πληροφορία. Τι θεωρούμε σημαντικό; Τι θεωρούμε αναγκαίο για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές;

Στην ουσία όλες αυτές οι ερωτήσεις δεν αφορούν μόνο και μόνο την εκπαίδευση αλλά και τη στρατηγική της. Κάθε λανθασμένη επιλογή έχει πάντα δραματικές επιπτώσεις διότι όλες αφορούν το μέλλον μας. Συνεπώς είναι ακόμα πιο σημαντικό να είναι συντονισμένες οι κινήσεις. Κάθε παιδί είναι ένα ζωντανό κομμάτι της μνήμης μας και όχι μόνο του λαού μας. Η στρατηγική μπορεί να βοηθήσει την εκπαίδευση με τεχνικές που ανήκουν στη γνωστική θεωρία, φωτιζόμενες από τα πορίσματα της έρευνας στον εγκέφαλο, στο όργανο δηλαδή που μαθαίνει. Τα ακραία σημεία μιας γνωστικής περιοχής την οργανώνουν και βοηθούν όχι μόνο στην κατανόησή της αλλά και στην επινόησή της.

Το αξίωμα της εμπειρίας το οποίο στηρίζει η επιστημονική έρευνα, είναι ότι το αναπτυσσόμενο παιδί μαθαίνει βιωματικά και όταν συντρέχουν δύο προϋποθέσεις: το ενδιαφέρον και η έφεση. Από τις μέχρι σήμερα θεωρίες μάθησης κρατούμε μόνον το αξίωμα του Jean Piaget «μαθαίνω σημαίνει ερευνώ, ανακαλύπτω». Είναι σαφές ότι εάν σε κάποιους μαθητές έχει εξασφαλιστεί το ενδιαφέρον και καλλιεργηθεί η έφεση (η οποία εν πολλοίς βασίζεται και στην κληρονομικότητα) τότε αυτά τα παιδιά θα μάθουν. Το μεγάλο στοίχημα είναι η ενεργοποίηση της πλειοψηφίας των μαθητών, που για κληρονομικούς και ψυχοκοινωνικούς λόγους δεν διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά και έτσι δεν μετέχουν στο μορφωτικό αγαθό στο μέτρο των δυνατοτήτων τους.

Το Θερινό Σχολείο στοχεύει:

-να παρουσιάσει τον εγκέφαλο, το όργανο που μαθαίνει.
-να θέσει προβληματισμούς πάνω στις παραδοσιακές στρατηγικές της εκπαίδευσης.

Στόχος είναι να δοθούν στους φοιτητές και αυριανούς δασκάλους και παιδαγωγούς τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να ξεπεράσουν αντιλήψεις, παραδοχές και σύνδρομα της ταϊστικής μεθόδου που αποτυγχάνει γιατί δεν λαμβάνει υπ' όψιν της πώς μαθαίνει ο εγκέφαλος.

Διάρθωση της Θεματικής του Θερινού Σχολείου
Α) Η Στρατηγική του Διαλόγου
Β) Δυναμικές Στρατηγικές
Γ) O μικρόκοσμος του εγκεφάλου – ματιές στο σύμπαν
Δ) Η απεικόνιση του εγκεφάλου
Ε) Δυναμικές Στρατηγικές στην Μαθηματική Εκπαίδευση
Στ) Από τον μικρόΚοσμο στο ΜακρόΚοσμο
Ζ) Θεωρία Παιγνίων
Η) Ανθρώπινη Στρατηγική
Θ) Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

Για τον λόγο αυτό έχουν κληθεί ως εισηγητές ειδικοί επιστήμονες και καθηγητές από Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού: Καθηγητής Γ. Καλκάνης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καθηγητής Ν. Λυγερός, Πανεπιστήμιο Lyon, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Καθηγητής Θ. Μπόλης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Καθηγητής Δ. Νανόπουλος, Texas A&M University, Ακαδημία Αθηνών, Καθηγήτρια Μ. Τζάνη, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καθηγητής Α. Φωκάς, University of Cambridge, Ακαδημία Αθηνών

Eγγραφές / Πληροφορίες

Το Θερινό Σχολείο δικαιούνται να παρακολουθήσουν όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της Ελλάδος ή του εξωτερικού. H επίσημη γλώσσα του Θερινού σχολείου είναι η Ελληνική.

Aιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την: Δευτέρα 1 Αυγούστου 2005 (ώρα 15:00).

Περισσότερες πληροφορίες:

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ναυαρίνου 13α, Τ.Κ. 10 680, Αθήνα, για το Θερινό Σχολείο «Δυναμικές Στρατηγικές στην Εκπαίδευση», (υπόψιν κ. Χ. Κεχαγιά), τηλ: (210) 3688061-2 & 3688070, FAX: (210) 3688070,

URL: http://benl.primedu.uoa.gr/
E-Mail: mtzani@cc.uoa.gr