29/01/2007 - Η γυναίκα ως πολίτικη στρατηγική

Ν. Λυγερός

 

 

Εξ ορισμού το γυναικείο στοιχείο αποτελεί έναν στόχο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ειδικά όταν είναι μη μουσουλμανικό. Η ανάπτυξη της γυναικείας εκπαίδευσης στην Κωνσταντινούπολη μετέτρεψε αυτόν τον αρχικό στόχο σε διπλό στόχο. Ως εστία και μοχλός στα Παρθεναγωγεία της Κωνσταντινούπολης δημιούργησαν έναν πυρήνα και ένα δίκτυο για τον ελληνισμό της Ανατολής. Όμως το πεδίο δεν επέτρεπε μια στρατηγική συνδυασμών. Ο σκοπός της διάλεξης είναι η ανάδειξη των ελιγμών της πολίτικης στρατηγικής αλλά και των ορίων του οράματος, μέσω της ανάλυσης της γυναικείας προσφοράς.

 

 
Locations of visitors to this page free counters