τεχνική λήψης αποφάσεων

Στρατηγικό management, επίλυση προβλημάτων – τεχνική λήψης αποφάσεων. Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Ecole de Sécurité Nationale. Athènes. Grèce 07/03/2012.

Continue Reading τεχνική λήψης αποφάσεων

Κύπρος – Θράκη – Αιγαίο

Νοητική Στρατηγική και Εθνικά θέματα: Κύπρος – Θράκη – Αιγαίο. (Υπολογιστικές μέθοδοι ανάλυσης). Stratégie mentale et sujets nationaux : Chypre – Thrace – Egée (Méthodes calculatoires d’analyse).
Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, École de Sécurité Nationale, Athènes, Grèce, 24/09/2009.

Continue Reading Κύπρος – Θράκη – Αιγαίο

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. 23/05/07. Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, Αθήνα.

Continue Reading ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.

Ανάλυση της απόφασης του ΕΔΑΔ εναντίον της Τουρκίας. Analyse de la décision de la CEDH à l’encontre de la Turquie.

Ανάλυση της απόφασης του ΕΔΑΔ εναντίον της Τουρκίας. Analyse de la décision de la CEDH à l’encontre de la Turquie.
Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Ecole de Sécurité Nationale. Athènes. Grèce 10/01/2007.

Continue Reading Ανάλυση της απόφασης του ΕΔΑΔ εναντίον της Τουρκίας. Analyse de la décision de la CEDH à l’encontre de la Turquie.

Στρατηγικά σημεία της Συνθήκης της Λωζάννης. Points stratégiques du Traité de Lausanne.

Στρατηγικά σημεία της Συνθήκης της Λωζάννης. Points stratégiques du Traité de Lausanne.
Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Ecole de Sécurité Nationale. Athènes. Grèce 19/12/2006.

Continue Reading Στρατηγικά σημεία της Συνθήκης της Λωζάννης. Points stratégiques du Traité de Lausanne.

1791 - Το διαφωτιστικό παρελθόν

Είναι πάντα εντυπωσιακό όταν αντιλαμβανόμαστε το πόσο είναι αποτελεσματική η μελέτη του παρελθόντος για την επίλυση των προβλημάτων του μέλλοντος. Η Ευρωπαϊκή …

Continue Reading 1791 - Το διαφωτιστικό παρελθόν