N. LYGEROS PhD

Articles

75747 - Καταγραφή – Κυπριακές εκλογές – Ένσταση 8

 • Post Category:Articles

Σήμερα το θέμα μας αφορά τη δημοκρατία. Είναι λογικό εμείς που βρισκόμαστε σε χώρες δημοκρατικές να εκφραζόμαστε ελεύθερα για τη δημοκρατία και να την αξιοποιούμε. Σε άλλες χώρες π.χ. στην Κούβα, στη Βόρεια Κορέα, στο Λάος, στο Βιετνάμ...

75744 - Le secret du carnet

 • Post Category:Articles

Sur le bureau l'attendait son nouveau carnet. Il venait de finir d'écrire un livre et commençait à peine à l'utiliser. D'ailleurs c'était sur ce dernier qu'il avait écrit les derniers ...

75737 - Free men

Nazism and Communism were and are against freedom. They never had a problem with peace because it’s only the end of the war with the result they wanted...

75736 - Unfree systems

The question is not if you are from the West or the East, but if you love freedom. Some people never had the opportunity to be free because the birth was...

75735 - The freedom

The freedom had always been dangerous for all the totalitarian systems. But a lot of them had chosen the symbol of peace...

75731 - Accumulation by dispossession

It’s really funny to see that one of the first critics against capitalism i.e. accumulation by dispossession became a motto for communism. Its metamorphoses didn’t try to apply the notion of equality but to use...

75730 - The Metamorphoses of Communism

Communism started with simple ideas but their combinations were incompatible. This generated a structural error. But its believers tried to convert it while they were saying that the problem was the reality...

75729 - Communism and disease

From the start, communism was presented like a therapy to the illness of the society. And communists in their imagination where represented always as healthy people....

75727 - Great errors

The Great Leap Forward from 1958 to 1962 was such a great disaster that it implied the Great Chinese Famine which was the largest famine in human history...

75726 - Territorial Disputes

Far away from China everything looks fine. But after a zoom we can see many territorial disputes between the People’s Republic of China and neighboring states...

75725 - Evolution of the strategic ambiguity

To understand the mental schema of the US strategic ambiguity we have to keep in mind the following five points. They belong to the report of the Congressional Research Service....

75722 - Hammer time

Communism used and uses a hammer and sickle as symbol. It used the sickle to kill the interior resistance...

75718 - ONE

When we are fighting against barbarity we have to be ONE, in the sense of Mankind...

75716 - Καταγραφή – Podcast #42: Ελληνισμού Σοβιετικές Πληγές

 • Post Category:Articles

Για το επεισόδιο 42 του podcast μας, θα θέλαμε να μιλήσουμε, επειδή μας το ζήτησαν, για το υπόβαθρο που υπάρχει στην Ελλάδα, ειδικά σε σχέση με το πως λειτουργεί η σοβιετική προπαγάνδα όλες αυτές τις δεκαετίες...

75712 - The Black Chamber

There are so many things to say about the NSA. But it’s important to remember its past to understand its future...

75710 - Terrorist state

The Soviet Union was from the beginning a terrorist state and what was suspected at the time, is now known...

75709 - About terrorism

It’s important from the beginning of the study about terrorism that this notion isn’t necessarily negative for every system. For black or red barbarity it was only a tool for the system, not even a weapon...

75707 - War and Tyranny

War and Tyranny were mentioned by Winston Churchill as the two great dangers which menace the homes of the people. Both of them were used...

75706 - The deep mind

We know that it was impossible to know the future in the Ante Cold War even if people like...

75705 - Break the walls

From the start totalitarian regimes are characterized by walls. That’s why we have to break them...

75699 - The fight of souls

In totalitarian systems, they consider that the existence of souls is not important. But this is a strategic error...

75699 - Der Kampf der Seelen

In totalitären Systemen halten sie die Existenz von Seelen für unwichtig. Aber das ist ein Strategischer Fehler...

75698 - We will survive

We have decided that we will survive any totalitarian regime, system of barbarity. This is the starting point of every...

75692 - Music against barbarity

In slavery states, art is always filled with health and happiness. This motif represents an obsession. Everyone has to be healthy and of course happy. There is no choice. But in Mankind, the situation is totally different...

75691 - Musique de chambre

 • Post Category:Articles

Les instruments qui étaient dans la pièce représentaient le complémentaire des tableaux. Ces derniers appartenaient au passé comme les premiers au futur. Les tableaux ...

75677 - Old new man

In the propaganda of the Soviet Union the idea of the  newman was crucial. In this system, everything had to be new...

75676 - Russian shame

At the beginning, the Kremlin said that the invasion in Ukraine was only a special military operation and that it was a duty to liberate the poor Ukrainians from the government of Kyiv...

75675 - Losing their religion

After so many errors and failures the Soviet spirit changed because it saw that its believers started to lose their religion. With all the atrocities and even the genocides, it was impossible to continue with the same way...

75674 - American archives

When we are fighting against totalitarian regimes it's important to have access to historical archives. Because of the supremacy of propaganda in space, time became the place of the resistance...

75673 - Artificial Heaven

As Heaven was impossible for Soviets, they had to create artificial heaven to convince their believers. It was the place of forced happiness. And it was the same for all the workers. That’s why forced work was...

75667 - La libération de l’essence

 • Post Category:Articles

À travers l'œuvre picturale, il ne voyait que trop bien l'importance de la libération de l'essence. Avant le croquis, le dessin, l'étude préparatoire, elle était comme confinée ...

75665 - Turkey and Soviets

1964: Change of phase. Turkey became a priority of the Soviet Union. The Soviets started talking about the rights of the two national communities. Gromyko said even more...

75661 - Strategic errors

The Greek Democratic Army was completely controlled by the Greek Communist Party and it was assisted  by the new communist regimes of Albania, Bulgaria and Yugoslavia always, under the control of Big Brother i.e. the Soviet Union...

75657 - The losers of Yalta

Yalta was a defeat for some countries that were convinced to belong to the Eastern Bloc. But Yalta rejected them officially. The communists of those countries had felt that it was possible to get one victory...

75656 - Soviet propaganda

From the start due to the low level of the strategy which was fragile, the Soviet Union had to use propaganda. For its system deception was natural. When it’s impossible to change the reality, it’s possible to change its interpretation in the brain of the victims. The paradox is that the first victims belong to the system. They were of course...

75652 - The dragons stay alive

Chinese forces are playing go game with Taiwan. They have essentially encircled Taiwan with their military exercises. It’s a demonstration of their power in a rather direct way...

75651 - La fauteuil du futur

 • Post Category:Articles

La chaise n'était plus suffisante pour contempler l'œuvre. Rapidement l'idée du fauteuil devint une nécessité. Chaque nouveau dessin, chaque nouveau croquis lui rappelait son existence. Il devait ...

75645 - Russian casualties

For Russia it’s impossible to say the truth and especially for its own casualties. This is a tradition from the Soviet Union...

75641 - Freedom in the World

 • Post Category:Articles

It was common in Soviet Union to donate monuments to countries which were even partially controlled by its system.  Soviet Union ...

75640 - Etude préparatoire

 • Post Category:Articles

Cette étude préparatoire était différente car elle avait en elle la notion d'auto-référence. La représentation choisie devait comporter le bureau sur lequel elle serait conçue par la suite. À cet instant, il eut ...

75639 - Pseudo-referenda

 • Post Category:Articles

Russia has the tradition to use pseudo-referenda in the occupied territories to legitimate the situation. This method is also used in the context of the annexation...

75633 - Cold warriors

Against the means of propaganda, we have to be cold warriors even after the end and the fall of the Soviet Union. Because the Soviet dreams are still here. They always use the same techniques i.e. victimization...

75632 - The mechanisms of partisan bias

It’s difficult to realize how the mechanism of partisan bias works but it’s important to study it if we want to understand the past of the Cold war but also its future. Because the moves of Russia or China...

75631 - Cyclic form in politics

Usually we use the expression cyclic form as an attempt of musical composition in which a theme occurs in more than one movement as a unifying device. But it is of course possible to study it in politics...

75630 - Rules and neuropolitics

Simple rules can create complex situations and not only in strategic games. In real life it’s possible to find many examples of that type. Concretely this means that it is easier to try to understand...

75627 - American Duty

 • Post Category:Articles

The Soviet Union never understood the position of the US about Europe. In a system which was working ...

75625 - Κυπριακές Εκλογές – Ένσταση 7

 • Post Category:Articles

Τώρα που ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά όλοι για τις κυπριακές εκλογές, βλέπουμε ότι διαμορφώνεται μια κατάσταση η οποία για μας είναι επικίνδυνη και αφορά την ικανότητα διαχείρισης ενός κράτους...

75624 - Strategic reciprocity

The Europeans wanted, of course, to ensure that the United States would automatically come to their assistance. This was clear from the beginning. They knew what they had done in WW I and WWII and they had...

75623 - The European initiative

Due to Soviet propaganda, normal people are convinced that the creation of NATO was an american idea. In fact, it’s false. The Treaty between France and the United Kingdom in 1947 and its generalization...

75618 - Le nouveau péplos

 • Post Category:Articles

Il venait de lire des études sur l'Antiquité grecque avant d'ouvrir son carnet pour faire des croquis sur cette tunique féminine de style dorien. Le péplos qu'il avait en tête devait être à la fois ...

75614 - Question of credibility

When we study all the dirty operations of the Soviet Union, it’s natural to have some questions of credibility of this system...

75613 - Soviet Dirty operations

It’s impossible to imagine how many Soviet dirty operations were even in the United States of America. The KGB tried to influence the Communist Party USA, Martin Luther King Junior. But it failed...

75612 - Operation Denver

The Operation Denver was an active measure disinformation campaign. It was an idea of the KGB in the 1980s. They wanted to show that the United States had invented HIV/AIDS...

75611 - The puppetmaster

From the beginning, in the Ante Cold War, the Soviet intelligence was interested in Britain, France, Germany and of course the United States in the fields of military and industrial affairs...

75610 - Save Mankind

In Russia and in China a lot of people said that for so many years that History is dead or even that it had to be killed...

75608 - The Soviet tail

According to the Russian government’s declassified material, the Soviet Union tested about 1000 nuclear devices between 1949 and 1990...

75607 - Soviet espionage

The contributions of the Soviet espionage were huge in different fields. And this point is in fact a proof that the Soviet system knew the level of its scientists. It didn’t trust them in finding how to create...

75606 - Intelligence against Propaganda

The US had the intelligence to create the atomic bomb and the Soviet Union the spies to copy it. It was already a big difference. But the US had also the counterintelligence which was intended to decrypt...

75605 - Soviet nuclear weapon

As usual, in Soviet Union, everything was classified and especially the Soviet atomic bomb project. Of course, this one had nothing to do with the Manhattan Project...

75604 - Atomic memory

It's important to keep in mind a decision which has changed the history of the world. Because for Humanity it was a step of conscience. It's death wasn't more a taboo. People had to know that even...

75603 - L’amour des pinceaux

 • Post Category:Articles

Il pensa que même ceux qui aimaient la peinture ne s'occupaient guère de la qualité des pinceaux. Ils avaient sans doute l'impression que leurs traces n'étaient pas visibles. Aussi ils ne ...

75600 - Irresponsible positions

 • Post Category:Articles

The Chinese Communist Party regards Taiwan as its territory despite the fact that it was never controlled by its army. It's a characteristic for the ...

75593 - In the desert

Only in the desert you are not alone. Because there you can feel the end of your dream...

75591 - Playing with fire

 • Post Category:Articles

China wants to threaten Taiwan. It’s obvious but it’s really insufficient. And the reason is simple. Nationalists and ...

75586 - Sur l’art pictural

 • Post Category:Articles

Il s'approcha du tableau mental et se posa la question de la nature de l'art pictural. Il ne s'agissait pas simplement d'une représentation ou même d'une simulation de la réalité. Il y avait quelque ...

75585 - Harmony and sente against invasion

A harmonious position in Go Game is not just an aesthetic quality but rather a balance in the overall strategic connection of the stones. That’s why in the opening we try to place the stones...

75584 - Neural network and strategy

If we realize that a neural network can learn to recognize objects in less than one hundred lines of codes and also that after training it is characterized by millions of weights that contain...

75583 - A precious and dangerous weapon

The Russian forces set fire to the prison to avoid leaving any trace of their acts of barbarity. And they accuse Ukraine for an alleged precision strike using western military equipment...

75582 - Fake Nuclear fear

The Russian forces as a soviet system, want to use the nuclear fear to demolish Western will to provide military support to a Ukraine counterattack. As they don’t want to directly use...

75577 - Vom Druck zur Blockade

China sagte, seine Übungen seien eine Simulation einer Luft-und Seeblockade um Taiwan herum. Dieser Druck ist für einen totalitären Staat gegen eine Demokratie natürlich...

75577 - From pressure to blockade

China said that its exercises are a simulation of an air and sea blockade around Taiwan. This pressure is natural for a totalitarian State against a democracy. Because in its mind, it’s the easiest way to get a result quickly...

75576 - Live fire exercises

The totalitarian systems love special military operations and live-fire exercises. This is their method when proxy wars are no more efficient and relevant to get the results they want...

75575 - L’essence de la peinture

 • Post Category:Articles

Dans son petit atelier, il était assis à son bureau. À gauche, les partitions musicales, juste à côté les carnets qu'il n'avait pas encore utilisés et enfin ses ...

75570 - Deep History

Don’t waste your time with the news. You need only Deep History to understand the connection with Grand Strategy...

75569 - Το άλλο μάθημα

 • Post Category:Articles

Αν σου δώσουν την επιλογή γεύσης παγωτού μεταξύ σοκολάτας και βανίλιας...

75566 - Dirty wars

Special military operations are a way to make dirty wars. Invasions are illegal. Everybody knows that...

75565 - The Russian propaganda

The narrative of Russia about the US is clearly a fake history from the beginning. Russia as a victim in its eyes considered that as a country had to fight to exist...

75564 - The Taiwan Miracle

We use the expression the Taiwan Miracle to characterize his rapid industrialization and economic growth. This is the reason for the Four Asian Tigers with Hong Kong, Singapore and South Korea...

75554 - Mankind’s position

Many people avoid considering Mankind’s position. They prefer to say that everything is possible and that we should put any restriction. They want to be considered as open minded guys...

75553 - Beyond proxy wars

As proxy wars are no more sufficient and efficient for Russia and China, they prefer to be directly implicated in the targeted countries. That’s why the free intelligence services, i.e. from Europe and America...

75552 - The Second Cold War

With all those elements it was natural to introduce the expression Second Cold War. But it has not a unique sense...

75551 - Secular barbarity

With the destruction of the past, the People’s Republic of China celebrated the 100th anniversary of the establishment of the Chinese Communist Party. It is a part of what the government described as the Chinese Dream...

75548 - Post Cold War

The Cold War began with the Second Red Scare in 1947. The first one was in 1917 and it was the flashpoint of the Ante Cold War. With the fall of the Soviet Union in 1991 and the end of this kind of war...

75539 - The empty box

It is difficult to accept that a Civil War could be in fact only a proxy war of the Cold War. Because this means that for decades you lived in the frame of propaganda and you thought that it was important to know which of the enemies...

75538 - Small wars time

The partition of Europe wasn't symmetrical. On the one hand we had a free Alliance on the other a forced cooperation. The first was a need of Europe, the second a pressure against Europe...

75537 - The Treaty of Warsaw

Stalin wanted to control the small brothers via an artificial cooperation in Central Europe. The Soviet Union founded the Comecon in 1949 with Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Poland and Romania...

75536 - Οι πρώτες αφίσες

 • Post Category:Articles

Οι πρώτες αφίσες μπήκαν στη θέση τους μετά από πολύ καιρό στο μικρό δωμάτιο...

75530 - Καταγραφή – Απόσπασμα ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΕΣ ΛΥΓΕΡΕΙΟ CXXIII 02/08/2022

 • Post Category:Articles

Το Λυγερείο αφορά τις χάρες και τις χαρές. Γιατί είναι σημαντικό να το διευκρινίσουμε αυτό το πλαίσιο. Πολύ συχνά θα θέλαμε ο κόσμος να είναι διαφορετικός. Και λέμε «μακάρι να ήταν διαφορετικός».

75525 - Καταγραφή – Podcast #40 – Κυπριακές εκλογές- Ένσταση 6

 • Post Category:Articles

Αυτήν τη φορά θέλουμε να μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά την ορολογία. Το βλέπουμε για το Κυπριακό, πάντοτε υπάρχει αυτή η διευκρίνιση που πρέπει να γίνει για τον πόλεμο και την εισβολή και τη διαφορά...

75520 - The sacred Alliance

 • Post Category:Articles

It is important to notice that no military operation was conducted by NATO during the Cold War. It looks like ...

75519 - Transcription #28 First Treaties of Treason

 • Post Category:Articles

For this podcast we are going to study the first Treaties, in fact of Treason. We are always in the framework of the Ante Cold War and we are trying to find some new reasons to understand the behavior of the Soviet Union...

75517 - The new shape

 • Post Category:Articles

The Supreme Headquarters Allied Powers Europe i.e. SHAPE was a reality. But it wasn’t an action...

75516 - New Treaties

 • Post Category:Articles

The Treaty of Dunkirk in 1947 and the Treaty of Brussels in 1948 were the precursors of the Treaty of Washington in 1949...

75515 - Paradoxes

 • Post Category:Articles

It looks like a paradox but the communists generated Nazism as a reaction. From the beginning Hitler tried to unite Nazi factions in opposition ...

75514 - The Arsenal of Democracy

 • Post Category:Articles

Sooner or later, it was impossible to resist the pressure of the future war. Of course, it was very difficult that this war would be World War II...

75513 - Interbellum

 • Post Category:Articles

The global policy of the free countries had to be changed in the Ante Cold War and especially in the Interbellum  even if that time it was ...

75487 - Και πριν τη χάρη

Δεν έπρεπε να περιμένει να του ζητούν χάρες γιατί πολλοί και πολλές είχαν αναστολές ...

75480 - Lend-Lease

The Lend-Lease Act was an Act to promote the Defense of the United States. It was a policy of supplying Great-Britain, the Soviet Union and other Allied nations with food, oil and material between 1941 and 1945...

75479 - Fake popular fronts

Stalin and Litvinov decided to promote in an artificial manner, popular fronts against capitalist countries. This was done already in the late 1930s, so in the Ante Cold War period...

75478 - Against the war as a new war

In a subversive way of thinking, to be against the war was a tool to design a new kind of war. The first one was presented as an ethnic problem which was irrelevant for the ideological approach of the reality...

75477 - Psy War and Psy Op

Psychological warfare or even Psychological operations were weapons in the mental war long time ago and of course before the Cold War. They were used to create a planned psychological reaction...

75462 - Το κλειδί στην κλειδωνιά

Δεν είχε προσέξει τις λέξεις του τραγουδιού αλλά τώρα που είχε την εικόνα από τα κατεχόμενα του μυαλού, έζησε την αποκάλυψη. Δεν είχε ξεχάσει το πρώτο άνοιγμα που είχε δει...

75461 - Το άγαλμα θυμήθηκε

Ποιος μπορούσε να φανταστεί ποια είναι η μνήμη ενός αγάλματος; Κι όμως σκέφτηκε ότι σίγουρα είχε κάτι μέσα του. Αυτό ήθελε να μάθει αλλά δεν περίμενε να το δει με τρόπο τόσο ζωντανό...

75460 - Νυχτερινή αρμονία

Ακόμα κι αν δεν έπρεπε να παραμείνουν σιωπηλοί, δεν ήταν μια δυσκολία που τους εμπόδιζε αφού την είχαν επιλέξει. Άλλωστε ήταν τρόπος να ζήσουν πιο έντονα τις άλλες αισθήσεις...

75436 - An invasion with no plan

 • Post Category:Articles

When you have in mind only fake history based on fake news it's impossible to have a good preparation even for an invasion...

75433 - Superpower and mupets

The Ante Cold War shows that the Soviet Union always wanted to be a superpower. But as it was impossible in reality, it used mupets to support this idea. Its mupets were the small brothers and...

75432 - The fake history

 • Post Category:Articles

The Soviet Union wanted to play a game without history. It was nonsense and with time it became a strategic error. At the ...

75431 - Political paranoia

 • Post Category:Articles

The political paranoia is a characteristic of totalitarian systems and it was of course the same for the Soviet Union from the beginning...

75430 - Proxy wars

 • Post Category:Articles

We know that proxy wars exist. But the parties of this kind of war always wanted to be opponents in a real war even if they act at the instigation of others who aren't directly involved in the hostilities ...

75422 - The Big Brother

 • Post Category:Articles

From the beginning the Soviet Union wanted to be the Big Brother. Its system was organized ...

75421 - Against Freedom

 • Post Category:Articles

In the Ante Cold War period freedom was associated to liberals. For the red mentation freedom ...

75413 - Churchill’s Crusade

For Winston Churchill the situation was clear. The Bolsheviks had betrayed the Allies with the Brest-Litovsk Treaty. So he tried many times to convince the government to take the offensive against the Bolsheviks...

75412 - The strange Pact

For the Soviet Union nothing was a borderline. Any move on its chessboard was justified with ideology but it was always the same point of view: the consolidation of its power no matter the prejudices...

75411 - The Pact and the Agreement

After the German-Soviet Treaty of Rapallo in 1922, the Treaty of Berlin was signed in 1926. But all this was nothing in comparison with the Hitler-Stalin Pact in 1939. Because it had two levels...

75410 - From famine to genocide

For the Soviet Union the label kulak was used to destroy even the trace of the ownership. The Soviets classified peasants as kulaks to erase them. The dekulakization was in fact a more general process...

75407 - Red gold and bloody weapons

Kemal was a radical dictator and a man able to do a genocide in an efficient way with rather small help. For the Soviets he was a very good investment. They saw him as a small dictator who could clean...

75406 - Soviet dreams and human dread

Before the official creation of the Soviet Union, it was very important for the Soviets to start the control of areas at the borders of their chessboard. The central idea was to create a buffer zone with...

75405 - The unique party

In order to avoid its isolation, the Soviet System tried to create communist revolutions in the countries of its enemies. It set up the Comintern. The Communist International was totally controlled...

75402 - The resistance of consciousness

Even if the majority was blind and underestimated this red mentation which was from the beginning against history, some people realized that it was important to resist. But it was difficult to convince the others...

75401 - The red mentation

From the beginning, the Soviets had in mind a total war in the sense of Carl von Clausewitz. They wanted the total destruction of the past and not only in Russia but everywhere in Europe...

75399 - First Treaties of Treason

 • Post Category:Articles

Even before its official creation, the Soviet Union was ready to break any relation with the Allies. The World War I wasn’t its was. Its goal was totally different. And a simple way to break...

75398 - Prelude to an assassination

 • Post Category:Articles

When we want to understand the roots of what we are living right now, the Ante Cold War which works as a foundation for the scholars, is precious. The careful examination of this context shows that the principal...

75397 - Ante Cold War

 • Post Category:Articles

It’s generally accepted that the Cold War is a geopolitical period which spans from1947 to 1991. It’s also clear ...

75394 - Το λάθος

Τα συμβούλια δεν είχαν καμία σχέση με τη χώρα πάνω στην οποία βρίσκονταν. Είχαν μηδενίσει την έννοια του Έθνους και της Πατρίδας...

75393 - Ο στόχος

Ο στόχος δεν μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τον αφανισμό του λαού της θάλασσας ...

75383 - Aperol

Δεν είχε δει ποτέ τέτοιο κέρασμα. Πρόσεξε το χαρακτηριστικό ποτήρι...

75382 - Necessary catastrophe

The manipulated system has played its role unduly well. It united against itself all the criticisms of all the foreign powers without causing any wave...

75382 - Αναγκαία καταστροφή

Το χειραγωγημένο σύστημα έπαιξε τον ρόλο του υπέρ του δέοντος. Ένωσε εναντίον του όλες τις κριτικές όλων των ξένων δυνάμεων χωρίς να προκαλέσει κανένα κύμα, καμία αρνητική επίπτωση στο αρχικό σύστημα...

75381 - Systemic reinforcement

It had not as yet coined the concept of the operation, at least formally, but it was already functioning it, at a practical level...

75381 - Συστημική ενίσχυση

Δεν είχε ακόμα πλάσει την έννοια της επιχείρησης, τουλάχιστον επίσημα, αλλά ήδη τη λειτουργούσε σε πρακτικό επίπεδο. Έπρεπε να δημιουργήσει μία μεγάλη ανισορροπία στην ευρύτερη περιοχή...

75363 - 1922

 • Post Category:Articles

Η Σοβιετική Ένωση δημιουργήθηκε το 1922 και όχι το 1917, το έτος της ...

75324 - Αγνό καλό

Ξέρω ότι είναι αδύνατο να το πιστέψεις, αλλά το αγνό καλό υπάρχει. Δεν χρειάζεται να έχω ένα κακό παρελθόν...

75324 - Pure good

I know that it’s impossible to believe in it but pour good exists. I don’t need to have a bad past...

75324 - Reine Gut

Ich weiß dass, es unmöglich ist, daran zu glauben, aber das reine Gut existiert. Ich brauche keine schlechte Vergangenheit haben...

75322 - Über alles

Regnum Hierosolymitanum. Unter den Feinden die Ritter. Unter den Rittern der Lehrer. Er musste da sein und er war von Anfang bis Ende da und sogar danach. Seine Pflicht war über alles. Er war nur ein Diener sondern der Diener der Menschheit. Er gehörte anderen, er war niemandes Sklave. Das war der Grund für seine Wahl. Er war nicht alt,…

75321 - Without King

In the Kingdom of Heaven there wasn't any King. Everything was done without King. Because every believer Knew the truth. It was now  a non ordinary  love. In the center of enemies the faith had to survive. No matter the importance of the obstacles. It was a mission and it became the mission. One thousand years later. The unity of…

75316 - The white lake

In the morning, she saw for the first time the white lake. It wasn’t only amazing but unpredictable. She tried to see it closer...

75295 - Five months

The goal of barbarity was the total control of the country in few days. After five months of struggle, the battle is still open. The resistance is vaillant  and doesn’t give up...

75291 - Wach auf !

Du stirbst in deiner Existenz. das kann dir niemand sagen. Aber ich kann. Wach auf! Du musst jetzt leben, denn bald wird es zu spät sein. Ich werde dich zum Leben erwecken. Deine Seele gehört zu meiner Pflicht Und ich werde dein Seelenwächter sein. Ich werde dreimal deinen Namen nennen, wie es die Tradition will, aber sei bereit von jetzt…

75262 - Fragile souls

You've never suspected how fragile the souls are but this is the foundations of Mankind...

75260 - No mask

In society everyone has many masks to survive because nobody can live in this way...

75241 - The Tree

The Tree It was not only a perennial plant. It was also the shape ...

75240 - The new yose

He has to salvage a seemingly unfavorable situation. Thickness was more than important...

75147 - Όραμα Οινουσσών. 11/07/2022

 • Post Category:Articles

Βρισκόμαστε στις Οινούσσες, στο Συνέδριο Ομηρικών Σπουδών, έχουμε τη χαρά να βλέπουμε από κοντά αυτό το ιστορικό νησί, μπορεί να είναι μικρό σε μέγεθος, αλλά παίζει ένα ρόλο τεράστιο ...

75038 - Essential life

When you waste time, it’s always a cost for the essential life. Under the pressure of society, you make a lot of things which are already useful but none of them is essential...

75036 - The respect of details

The starting point in human relations is the respect of details. After all for Mankind we are only details at least at the beginning. Details are important...

75028 - Ochre and White

The new place has two colors. Ochre and White. A new kind of chessboard unfamiliar but more human. A space and a time for the creation but also the conservation of pieces of Mankind. One cell, four walls one vision, many worlds. It was the Time for the redeployment. And it was a strategic one. Because creation needs it now.…

75025 - Unstoppable mind

When you think that something is impossible imagine someone who can do it immediately. When you know that ...

75020 - Human power

At the beginning it’s impossible to imagine the human power. You need not only information but also knowledge because its reality is far beyond the imagination...

75019 - The first day

For the Disciple it was the first day of his history. He was like an American citizen in his country ...

75018 - The aged apricot wood

The Disciple didn’t know that the duduk was made from aged apricot wood. He was surprised to see that with fingering it was possible to produce chromatics even if the duduk was diatonic...

75017 - Duduk memory

The Master was waiting for the Disciple. His two duduks were ready for the fight of ...

75000 - Χαρά και Μεταχαρά

 • Post Category:Articles

Η μεταχαρά είναι η χαρά της χαράς χωρίς να είναι χαρά. Έτσι είναι δώρο που δεν αγοράζεται και ζει πάνω στη σχέση κι όχι μόνο πάνω σου. Ενώ η ευτυχία καταναλώνεται χωρίς να μοιράζεται...