N. LYGEROS PhD

Sahara

61166 - Ανοιχτή επιστολή στα Ηνωμένα Έθνη

 • Post Category:Articles

Πώς ένα άτομο που αποτελεί αντικείμενο δίωξης από την ισπανική δικαιοσύνη για εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στα στρατόπεδα της Tindouf υπό την προστασία της Αλγερίας...

61166 - Lettre ouverte aux Nations-Unies

 • Post Category:Articles

Comment un individu qui fait l’objet de poursuites par la justice espagnole pour des crimes contre l’Humanité commis dans les camps de Tindouf sous la protection de l’Algérie...

57018 - Η Δυτική Σαχάρα και η Διακήρυξη των Ηνωμένων Πολιτειών

 • Post Category:Articles

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υπέγραψε την Διακήρυξη της αναγνώρισης της κυριαρχίας του Μαρόκο στην Δυτική Σαχάρα. Έτσι η Αμερικάνικη Κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίσημη στην υποστήριξη της μαροκινής πρότασης περί αυτονομίας...

52381 - Κύρωση Συμφωνίας Ελλάδας – Μαρόκου για τις θαλάσσιες μεταφορές

 • Post Category:Articles

Η Βουλή των Ελλήνων κύρωσε τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για τις θαλάσσιες μεταφορές. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πια ένα θεσμικό πλαίσιο για τη ναυτιλιακή συνεργασία των δύο χωρών που...

48914 - Les vains efforts algériens

 • Post Category:Articles

Même si l’Algérie tente par tous les moyens de bloquer l’ouverture de Consulats Généraux dans le Sahara Marocain, elle est obligée d’admettre son échec car malgré tous les moyens de pression qu’elle a mis en place, les pays africains qui sont souverains ne se sont pas ...

48606 - La Grande Stratégie Maritime du Maroc

 • Post Category:Articles

La Chambre des Conseillers a adopté, le 4 février courant, en séance plénière deux projets de loi visant à établir la compétence juridique du Royaume sur l’ensemble de ses espaces maritimes. C'est une décision qui concerne la Grande Stratégie Maritime du Maroc. Plus précisément, il s’agit du projet de loi 37.17 ...

47991 - Morocco’s alliance with Greece

 • Post Category:Articles

It is now effectual thanks to the meeting of the two foreign ministers of Morocco and Greece, as the two countries have a mutual position in regards to two national issues: on the one hand, regarding the proposal for autonomy for the Moroccan ...

47991 - Η συμμαχία του Μαρόκο με την Ελλάδα

 • Post Category:Articles

Τώρα είναι αποτελεσματική χάρη στην συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών του Μαρόκο και της Ελλάδας, οι δύο χώρες έχουν μια κοινή θέση πάνω σε δύο εθνικά θέματα: από τη μία πλευρά στην πρόταση αυτονομίας της Μαροκινής Σαχάρας εφόσον η Ελλάδα είπε ξεκάθαρα ότι υποστηρίζει ...

47340 - Loi sur la ZEE et les Eaux Territoriales du Royaume du Maroc

 • Post Category:Articles

Le Royaume du Maroc vient d’innover dans le domaine du Droit de la Mer et des Océans en ce qui concerne l’extension de sa ZEE et des ses Eaux Territoriales sur l’ensemble de son territoire en incluant bien-sûr les Provinces du Sud. Cette avancée stratégique constitue la preuve ...

46544 - Marche verte et Discours royal

 • Post Category:Articles

Dés le commencement de son discours, le Roi du Maroc donne le ton. Il revendique pleinement l’apport de la Marche verte et en ce sens, il est son continuateur. ...

46455 - La Résolution 2494 de l’ONU

 • Post Category:Articles

La Résolution 2494 de l’ONU qui a adopté par 13 voix contre 2 abstentions, l’extension du mandat de la mission onusienne dans le Sahara Occidental, montre ...

46455 - Το ψήφισμα 2494 του ΟΗΕ

 • Post Category:Articles

Το ψήφισμα 2494 του ΟΗΕ που ενέκρινε με 13 ψήφους κατά 2 αποχών την παράταση της εντολής της αποστολής των Hνωμένων Εθνών στην Δυτική Σαχάρα, δείχνει ότι ...

46003 - La dynamique du Maroc

 • Post Category:Articles

Il est incontestable que la dynamique du Maroc aide l'ensemble de l'Afrique car elle permet de créer des liens sur l'ensemble du continent grâce à une ...

44273 - Η προετοιμασία

Η προετοιμασία της Μαροκινής Αποστολής δείχνει την σημασία της προστασίας των αθώων απέναντι στις παρεμβολές μιας χώρας που προσπαθεί με όλους ...

44715 - Σκέψεις περί ΑΟΖ του Μαρόκο

 • Post Category:Articles

Το 1973, το Μαρόκο χάρη στην Πράξη Νούμερο 1.73.211 καθιέρωσε τα όρια των χωρικών υδάτων του και της αποκλειστικής ζώνης αλιείας του. Με το Άρθρο 1 αυτές ...

44473 - Ανθρώπινα Δικαιώματα νέας γενιάς

 • Post Category:Articles

Το Σύνταγμα του Μαρόκο του 2011 αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προόδου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές. Επιτρέπει, ...

44470 - Δομικά στοιχεία του σκληρού πυρήνα

 • Post Category:Articles

Προκειμένου να γίνει εμφανής η λειτουργικότητα της Διεθνούς Πλατφόρμας, είναι σημαντικό να αναλύσουμε τα δομικά στοιχεία του σκληρού πυρήνα της. Σε αντίθεση ...

44465 - Η κοινωνική συμβολή της Phosboucraa

 • Post Category:Articles

Μπορούμε να κάνουμε το λάθος να δούμε στην εταιρεία της Phosboucraa μια πετυχημένη εκμετάλλευση του λευκού χρυσού, δηλαδή του φωσφόρου στις Επαρχίες του ...

44453 - Κάθε βήμα

Κάθε βήμα στο Μαρόκο αντιπροσωπεύει επίσης ένα βήμα για την Αφρική γιατί αυτή επιτρέπει την οπτικοποίηση του μέλλοντος εκεί όπου συχνά είναι ...

44452 - Η Αποστολή στη Laâyoune

Η Αποστολή στη Laâyoune ξεκίνησε στη Rabat αλλά η πτήση μας πραγματοποιήθηκε στην Casablanca έτσι η διαδικασία είχε μέσα της ένα στοιχείο πολυκυκλικό ...

44706 - Le phosphate du Maroc

 • Post Category:Articles

Le phosphate du Maroc n’est pas seulement une question de ressources naturelles mais un véritable miracle dans le désert qui permet aux habitants de vivre ...

44706 - Το φωσφορικό του Μαρόκο

 • Post Category:Articles

Το φωσφορικό του Μαρόκο δεν είναι μόνο ένα θέμα φυσικών πόρων αλλά ένα πραγματικό θαύμα μέσα στην έρημο που επιτρέπει στου κατοίκους να ζουν ελεύθεροι ...

44715 - Réflexions sur la ZEE du Maroc

 • Post Category:Articles

En 1973, le Maroc grâce à l’Acte Numéro 1.73.211 a établi les limites de ses eaux territoriales et de sa zone exclusive de pêche. Via l’Article 1 elles ...

44710 - Le long

Le long de la côte Atlantique tu peux voir la zone de contact entre le bleu et l’ocre là où les hommes vivent afin de comprendre combien ...

44709 - Si tu vois

Si tu vois dans le Maroc et en particulier dans les Provinces du Sud une source d’inspiration pour le Petit Prince de Saint – Exupéry grâce à l’aéropostale ...

44707 - Les hommes des Provinces du Sud

 • Post Category:Articles

L’urbanisation et la scolarisation ont fondamentalement changé l’évolution de la vie des hommes des Provinces du Sud. Les structures et les infrastructures ...

44615 - Αν θες να καταλάβεις

Αν θες να καταλάβεις το θέμα της Δυτικής Σαχάρας δες τα κατεχόμενα που έχουμε στην Κύπρο και που θέλουμε να απελευθερώσουμε ενάντια στην Τουρκία ...

44542 - Όταν βλέπεις

Όταν βλέπεις με ποιον τρόπο η Κούβα λόγω ιδεολογίας προσπάθησε να βοηθήσει την Αλγερία για να αρπάξει τη Δυτική Σαχάρα καταλαβαίνεις πόσο ...

44470 - Eléments structurels du noyau dur

 • Post Category:Articles

Afin de mettre en évidence la fonctionnalité de la Plateforme Internationale, il est important d’analyser les éléments structurels de son noyau dur. Contrairement ...

44465 - L’apport social de Phosboucraa

 • Post Category:Articles

Nous pouvons commettre l’erreur de voir dans l’entreprise de Phosboucraa une exploitation rèussie de l’or blanc à savoir le phosphate des Provinces du ...

44453 - Chaque étape

Chaque étape dans le Maroc représente aussi un pas pour l’Afrique car elle permet la visualisation du futur là où souvent il est impossible ...

44273 - La préparation

La préparation de la Mission Marocaine montre l’importance de la protection des innocents face aux ingérences d'un pays qui tente par tous ...

41513 - Τα εγκλήματα του Πολισάριο

Τα εγκλήματα του Πολισάριο καταγράφονται πια ακόμα και σε ταινίες για να μάθουν όλοι τι γίνεται στα στρατόπεδα της Τιντούφ στην Αλγερία με τους ...

38461 - Le substrat de la rupture

 • Post Category:Articles

Il est facile d’interpréter la rupture des relations diplomatiques du Maroc avec l’Iran dans le cadre du contexte international mais aussi régional en ...

38461 - Το υπόβαθρο της διακοπής

 • Post Category:Articles

Είναι εύκολο να ερμηνευθεί η διακοπή των διπλωματικών σχέσεων του Μαρόκο με το Ιράν στο πλαίσιο του διεθνούς πλαισίου αλλά επίσης και του τοπικού σε ότι ...

37906 - Η αυτονομία

Η αυτονομία υπάρχει ήδη στη Δυτική Σαχάρα και το θέμα της προσάρτησής της έχει ήδη επιλυθεί επί της ουσίας απλώς η βαρβαρότητα του ανατολικού ...

37883 - Αμερικάνικο Κογκρέσο και Μαρόκο

 • Post Category:Articles

Η ψήφος του Κογκρέσου σχετικά με το νόμο προϋπολογισμού για την χρονιά 2018 είναι σύμφωνη με αυτόν του 2017 και ορίζει ότι τα κονδύλια που προορίζονται ...

37884 - Le navire Saipem 12000 au Maroc

 • Post Category:Articles

En ce moment, les recherches du navire Saipem 12000 dans le bloc Rabat Deep 1 se poursuivent pour une durée totale de cinquante jours environ. Ce navire ...

37884 - Το πλοίο Saipem 12000 στο Μαρόκο

 • Post Category:Articles

Αυτή την στιγμή οι έρευνες του πλοίου Saipem 12000 στο bloc Rabat Deep 1 συνεχίζονται για μια διάρκεια περίπου πενήντα ημερών. Αυτό το σκάφος έκτης γενιάς ...

37883 - Congrès américain et Maroc

 • Post Category:Articles

Le vote du Congrès américain sur la loi budgétaire au titre de l’année 2018 s’aligne sur celui de 2017 et stipule que les fonds destinés au Maroc doivent ...

37577 - Μη θεωρείς

Μη θεωρείς ότι η Αλγερία είναι πιο καλός γείτονας απ΄ ότι είναι η Τουρκία. Έχουν πολλά κοινά στοιχεία στον τομέα της βαρβαρότητας γιατί τα ...

37577 - Не думай

 • Post Category:Articles

Не думай, что Алжир лучший сосед, чем Турция. У них много общих элементов сектора варварства, потому что их режимы не уважают людей и считают, ...

37431 - Η Eni και το Μαρόκο

 • Post Category:Articles

Η Εθνική Υπηρεσία Υδρογονανθράκων και Ορυχείων ως επίσημα υπεύθυνη έχει αρκετές φορές δημοσιεύσει άδειες εκμετάλλευσης προς όφελος της ιταλικής πετρελαϊκής ...

35912 - Agenda africain sur la Migration

 • Post Category:Articles

Dans le cadre du Sommet Union Africaine – Union Européenne, le Leader de l’Union Africaine sur la Question de la Migration à savoir le Roi du Maroc, s’est ...

35244 - Ποιος μπορεί

Ποιος μπορεί να πιστέψει τους ισχυρισμούς της Αλγερίας για τους Σαχράουι. Είναι τόσο εμφανές ότι η προπαγάνδα της δεν νοιάζεται για τους ανθρώπους ...

35318 - Πρέπει να πάμε

Πρέπει να πάμε επιτόπου για να βοηθήσουμε κι όχι μόνο να αρκεστούμε στο να ακούμε από μακριά γιατί ένας λαός που υποφέρει δεν κραυγάζει και πεθαίνει ...

35317 - Είναι στο Μαρόκο

Είναι στο Μαρόκο που μπορείς να ανακαλύψεις το νόημα της ερήμου του Ατλαντικού έτσι μην καθυστερείς να αναλάβεις το ταξίδι στη χώρα για να βοηθήσεις ...

35316 - Αν αγαπάς

Αν αγαπάς πραγματικά τους Sahraouis γιατί δεν τους επιτρέπεις να καθίσουν στο κοινοβούλιό σου ενώ το κάνουν εδώ και χρόνια στο Μαρόκο μόνο που ...

35256 - Peu à peu

Peu à peu nous voyons que la puissance des arguments des combattants de la paix parviennent à persuader les acteurs internationaux qui ne sont ...

35243 - Πώς ν’ αντέξεις

Πώς ν’ αντέξεις τη φωνή της προπαγάνδας όταν ξέρουμε τι γίνεται με τις απαγωγές που δεν σταματούν ποτέ να τρομοκρατούν τα κορίτσια και τις γυναίκες ...

35249 - If everybody knows

If everybody knows about the trafficking made by the polisario why should we be inactive in the process of its desecration as we see that it can ...

35247 - Women

Women in Tindouf camps are deprived from their Rights and we have to protect them from the barbarity of polisario which is the muppet of Algeria ...

35211 - Όταν κράτη

Όταν κράτη σαν την Αλγερία, τη Βενεζουέλα, και τη Νικαράγουα συντονίζονται αυθόρμητα ενώ ξέρουμε τι επικρατεί στο καθένα, και μάλιστα για ένα ...

34933 - La plus-value géopolitique du Maroc

 • Post Category:Articles

Le Maroc appartient à l’Union du Maghreb arabe qui a été créée en 1989 et qui est composée de cinq Etats membres. Il appartient aussi à la Communauté des ...

34934 - Pour aider

Pour aider un peuple il ne suffit pas de résister aux attaques il faut aussi entreprendre des innovations pour se dégager de l’emprise d’une ...

34934 - Για να βοηθήσεις

Για να βοηθήσεις ένα λαό δεν αρκεί να αντιστέκεσαι στις επιθέσεις πρέπει επίσης να αναλαμβάνεις καινοτομίες για να ξεφύγεις από τον εγκλεισμό ...

34932 - Une République

Une République représente étymologiquement une chose commune à des personnes aussi aucune entité ne peut revendiquer cette nature si les hommes ...

34931 - Sur l’inexistence d’un Etat

 • Post Category:Articles

Si une entité n’est pas reconnue comme Etat par l’organisation des Nations Unies, par l’Union Européenne, par tous ses membres, par tous les membres du ...

34931 - Περί ανυπαρξίας ενός Κράτους

 • Post Category:Articles

Αν μία οντότητα δεν είναι αναγνωρισμένη ως Κράτος από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλα τα μέλη της, από όλα τα μέλη του Συμβουλίου ...

31080 - Το παράδειγμα του Μαρόκο

 • Post Category:Articles

Διοργανώνοντας συνέδρια για την προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Μαρόκο δίνει το παράδειγμα σε μία περιοχή που είναι πολύ ευαίσθητη με την άνοδο ...

31080 - L’exemple du Maroc

 • Post Category:Articles

En organisant des congrès pour la promotion des Droits de l’Homme, le Maroc donne l’exemple dans une région qui est très sensible à la montée du terrorisme. ...

30663 - Η αφρικανική ακεραιότητα

 • Post Category:Articles

Με την επανένταξη του Μαρόκο στην Αφρικανική Ένωση, αυτή ξαναβρίσκει την αφρικανική ακεραιότητα εφόσον όλες οι χώρες, χωρίς εξαίρεση, της αφρικανικής ηπείρου ...

30233 - Η αντιμετώπιση των 17 περιπτώσεων

 • Post Category:Articles

Όταν έχουμε μία λίστα με 17 περιπτώσεις για να αντιμετωπίσουμε, είναι δυνατόν να ασχοληθούμε με τρόπο ανεξάρτητο έτσι ώστε να τις αντιμετωπίσουμε χωριστά ...

30389 - Les nombres

Les nombres ne mentent pas et lorsqu’il s’agit de développement pense que la propagande ne peut les remettre en cause aussi investis ta stratégie ...

30233 - Le traitement des 17 cas

 • Post Category:Articles

Lorsque nous avons une liste de 17 cas à traiter, il est possible de les aborder de manière indépendante afin de traiter séparément et dans ce cas, nous ...

30148 - Η αφρικανική αλλαγή φάσης

 • Post Category:Articles

Μετά την επανένταξη του Μαρόκο στην Αφρικανική Ένωση, η Αφρική εισέρχεται σε μία αλλαγή φάσης γιατί η ενεργοποίηση αυτών των νέων δεδομένων μέσα στο αφρικανικό ...

30148 - Le changement de phase africain

 • Post Category:Articles

Après la réintégration du Maroc dans l’Union africaine, l’Afrique s’apprête à un changement de phase car l’activation de cette nouvelle donnée dans le ...

29746 - Le pantin de l’Algérie

 • Post Category:Articles

L’Algérie manipule le Polisario à son profit mais personne ne l’accuse pour cela. Laisser le libre champ d’action à l’Algérie ne peut mener qu’à un résultat ...

29746 - Η μαριονέτα της Αλγερίας

 • Post Category:Articles

Η Αλγερία χειραγωγεί το Polisario για το συμφέρον της αλλά κανένας δεν την κατηγορεί γι’ αυτό. Αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο δράσης στην Αλγερία δεν μπορεί ...

29559 - Union Africaine et Maroc

 • Post Category:Articles

- Pour quelle raison poursuivre la politique de la chaise vide à l’Union Africaine? - La reconnaissance n’est pas symbolique mais un acte de stratégie. ...

29526 - Τα θύματα

Τα θύματα του Polisario είναι ακόμα στο μυαλό μας όσο κι αν προσπαθεί η προπαγάνδα της Αλγερίας να παρουσιάσει το απαράδεκτο ως εργαλείο πολέμου ...

29131 - Le Maroc africain

 • Post Category:Articles

Si le Polisario appartient à la politique étrangère de l’Algérie, c’est leur problème. La vision marocaine dans le domaine géopolitique doit être indépendante ...

29131 - Το αφρικανικό Μαρόκο

 • Post Category:Articles

Αν το Polisario ανήκει στην εξωτερική πολιτική της Αλγερίας, είναι δικό τους πρόβλημα. Το μαροκινό όραμα στον τομέα της γεωπολιτικής πρέπει να είναι ανεξάρτητο ...

29078 - L’Ethiopie soutient le Maroc

 • Post Category:Articles

La visite du Roi du Maroc en Ethiopie a porté ses fruits sur un point fondamental pour le Maroc à savoir le soutien de l’Ethiopie à sa décision de réintégrer ...

29078 - Η Αιθιοπία υποστηρίζει το Μαρόκο

 • Post Category:Articles

Η επίσκεψη του Βασιλιά του Μαρόκο στην Αιθιοπία απέδωσε τους καρπούς της πάνω σε ένα σημείο θεμελιακό για το Μαρόκο, δηλαδή την υποστήριξη της Αιθιοπίας ...

29077 - Brahim Ghali accusé de génocide

 • Post Category:Articles

En Espagne, l’Audience nationale inculpe Brahim Ghali pour génocide. Plus précisément, il est accusé à la suite d’une plainte déposée par les victimes, ...

28838 - La vision africaine du Maroc

 • Post Category:Articles

Le Maroc a une véritable vision africaine. Il ne se contente pas de rester confiné dans sa situation géographique locale. Il ne reste donc pas immobile ...

28838 - Το αφρικανικό όραμα του Μαρόκο

 • Post Category:Articles

Το Μαρόκο έχει ένα πραγματικό αφρικανικό όραμα. Δεν αρκείται να μένει περιορισμένο στην γεωγραφική τοπική του κατάσταση. Δεν μένει λοιπόν ακίνητο απέναντι ...

28181 - Σχετικά με την απουσία αντιπροσωπευτικότητας του Polisario – Δήλωση στα Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη, 05/10/2016

 • Post Category:Articles

Ένα από τα θεμελιακά προβλήματα για την επίλυση της σύγκρουσης της Σαχάρας είναι η απουσία αντιπροσωπευτικότητας του Polisario. Γιατί δεν επιτρέπει να ...

27917 - Le Maroc

Le Maroc a fait un choix stratégique dans le cadre de la lutte contre les conditions climatiques qui perturbent la vie des hommes aussi sa ...

27917 - Το Μαρόκο

Το Μαρόκο έκανε μια επιλογή στρατηγική μέσα στο πλαίσιο της μάχης ενάντια στις συνθήκες τις κλιματικές που διαταράσσουν τη ζωή των ανθρώπων ...

27916 - Η συμβολή

Η συμβολή του Μαρόκου για το θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι σημαντική με την έννοια ότι λειτουργεί καταλυτικά για να βοηθήσει στην καταπολέμηση ...

27545 - Ανθρώπινη σχέση

Ανθρώπινη σχέση έχει δημιουργηθεί με το Μαρόκο και τις επαρχίες του Νότου διότι όλοι αγωνιζόμαστε για την απελευθέρωση ενός λαού που προστατεύει ...

25102 - Το παράδοξο της Σαχάρας

Το παράδοξο της Σαχάρας προέρχεται από τους ανθρώπους της οι οποίοι όπως τα τριαντάφυλλα της άμμου μάχονται για να υπάρξουν ενώ είναι μόνοι γιατί ...

27020 - Le cas de la Polynésie française

 • Post Category:Articles

La Polynésie française est une collectivité d’outre-mer de la République française. Elle est composée de cinq archipels qui regroupent 118 îles dont 67 ...

27019 - Le cas des îles Malouines

 • Post Category:Articles

Les îles Malouines forment un archipel de l’Atlantique Sud. Elles forment un territoire britannique d’outre-mer. En 1982, elles ont déclaré une zone de ...

27019 - Η περίπτωση των νησιών Malouines

 • Post Category:Articles

Τα νησιά Malouines αποτελούν ένα αρχιπέλαγος στο Νότιο Ατλαντικό. Αποτελούν υπερπόντιο βρετανικό έδαφος. Το 1982 ανακήρυξαν αποκλειστική αλιευτική ζώνη. ...

27025 - De la demande au retrait

 • Post Category:Articles

La demande et le retrait semblent opposés lorsqu’il s’agit de la liste des territoires non autonomes et pourtant il faut réaliser que certaines décisions ...

27018 - Le cas des îles Tokelau

 • Post Category:Articles

Les îles Tokelau sont un archipel de trois atolls polynésiens : Atafu, Fakaofo et Nukunonu, L’archipel, n’a pas de capitale. Les îles Tokelau font partie ...

27025 - Από το αίτημα στην απόσυρση

 • Post Category:Articles

Το αίτημα και η απόσυρση μοιάζουν αντίθετα όταν πρόκειται για τη λίστα των μη αυτόνομων εδαφών κι ωστόσο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κάποιες αποφάσεις ...

27018 - Η περίπτωση των νησιών Tokelau

 • Post Category:Articles

Τα νησιά Tokelau είναι ένα αρχιπέλαγος από τρεις πολυνησιακές ατόλλες: Atafu, Fakaofo et Nukunonu. Το αρχιπέλαγος δεν έχει πρωτεύουσα. Τα νησιά Tokelau ...

27023 - Remarques sur l’article 50

 • Post Category:Articles

L'article 50 dispose : « 1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union. Ce principe se base ...

27022 - Guerguerat et sa symbolique

 • Post Category:Articles

Dans l’Oued ed Dahab-Lagouira, se trouve Guerguerat qui n’est pas vraiment un point stratégique en termes militaires mais n’est pas dépourvu d’une symbolique ...

27022 - Η Guerguerat και ο συμβολισμός της

 • Post Category:Articles

Στο Oued ed Dahab-Lagouira βρίσκεται η Guerguerat δεν είναι πραγματικά ένα στρατηγικό σημείο με στρατιωτικούς όρους αλλά δεν στερείται συμβολισμού λόγω ...

26304 - The United Nations role

 • Post Category:Articles

The role of the United Nations can not be reduced into merely addressing problems between States, because in such case it would be isomorphic to the Court ...

26304 - Le rôle des Nations-Unies

 • Post Category:Articles

Le rôle des Nations-Unies ne peut se réduire à gérer des problèmes entre les Etats car dans le meilleur des cas, il serait isomorphe à une Cour de Justice ...

26304 - Ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών

 • Post Category:Articles

Ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί να συρρικνωθεί στο να διευθετεί τα προβλήματα ανάμεσα στα Κράτη γιατί στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα είναι ισόμορφος ...

26303 - La valeur du Sahara Occidental

 • Post Category:Articles

La valeur du Sahara Occidental ne provient pas seulement de sa nature propre, elle dépend aussi du contexte géopolitique, voilà pourquoi il est nécessaire ...

26303 - Η αξία της Δυτικής Σαχάρας

 • Post Category:Articles

Η αξία της Δυτικής Σαχάρας δεν προέρχεται μόνο από την καθαρή φύση της, εξαρτάται επίσης από το γεωπολιτικό πλαίσιο, να γιατί είναι απαραίτητο να μην πέσει ...

25625 - Δες την έρημο

Δες την έρημο στη Δυτική Σαχάρα κι εξερεύνησε τα στοιχεία που δεν σου είπαν για το παρελθόν για να σχεδιάσεις το μέλλον με στρατηγική εκεί όπου ...

25086 - Η επιχείρηση Lamantin

Η επιχείρηση Lamantin αποσκοπούσε στο να απελευιερώσει τους γάλλους αιχμαλώτους για να απωθήσει το polisario πέρα από το έδαφος της Μαυριτανίας έτσι ...

25086 - L’opération Lamantin

L’opération Lamantin avait pour but de libérer les otages français et de repousser le polisario en dehors du territoire de la Mauritanie afin que ...

24367 - Οι μαύροι στρατιώτες

 • Post Category:Articles

Οι μαύροι στρατιώτες των φυλών Douair και Sméla μετά την Συνθήκη της Tafna ανταλάχτηκαν ως φυλακισμένοι γιατί θεωρήθηκαν ως τέτοιοι από τον γαλλικό ...

24632 - Μπορείς να συνειδητοποιήσεις

Μπορείς να συνειδητοποιήσεις ότι χωρίς το Μαρόκο η Σαχάρα θα ήταν όχι περισσότερο από έρημο επειδή η ιστορία της όχι μόνο είναι σχετική αλλά στην ...

24625 - Το πρόβλημα της Σαχάρας

Αν δεν βλέπεις στο πρόβλημα της Σαχάρας μία σοβαρή εδαφική διαμάχη λόγω θεωριών ιμπεριαλισμού που ξεχνούν τελείως ότι οι διεθνείς σχέσεις είναι στρωματοποιημένες ...

24632 - Can you realize

Can you realize that without Morocco, Sahara would be no more than desert because its history is not only related but in fact the same for many ...

24625 - The problem of Sahara

If you don’t see in the problem of Sahara a serious territorial dispute due to theories of imperialism which totally forget that international relations ...

24252 - Η μαροκινή πορεία

Η μαροκινή πορεία δεν είναι μόνο μια διαμαρτυρία ή μία ανάμνηση αλλά μια ανάγκη για να δείξει ότι η Σαχάρα διακηρύσσει ψηλά και δυνατά την αθωότητά ...

24249 - Η ανάγκη απογραφής

 • Post Category:Articles

Μέσα στα στρατόπεδα του Tindouf, υπάρχει πάντα ένα σκοτεινό σημείο πάνω στο οποίο σκοντάφτουν εδώ και χρόνια, για να μην πούμε δεκαετίες, οι διαπραγματεύσεις ...

24370 - Sahara occidental et vision marocaine

 • Post Category:Articles

Si nous considérons les évènements du XIXème siècle sur le plan stratégique et historique, nous ne pouvons manquer de constater l’arbitraire des frontières ...

24370 - Δυτική Σαχάρα και μαροκινό όραμα

 • Post Category:Articles

Αν αναλογιστούμε τα γεγονότα του 19ου αιώνα σε ένα πλαίσιο στρατηγικό και ιστορικό, δεν μπορούμε να παραλείψουμε την αυθαιρεσία των συνόρων στην περιοχή ...

24368 - La nation marocaine

La nation marocaine si chargée d’histoire doit enfin réaliser que son passé séculaire crée des envies de la part de pays qui n’existent que de manière ...

24368 - Το μαροκινό έθνος

Το μαροκινό έθνος τόσο φορτωμένο ιστορίας πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσει ότι το πολύχρονο παρελθόν του δημιούργησε αντιζηλίες από την πλευρά ...

24368 - Марокканский народ

 • Post Category:Articles

Марокканский народ, столь полный истории должен, наконец, осознать, что его многолетнее прошлое создало соперничества со стороны стран, которые существуют ...

24367 - Les soldats noirs

Les soldats noirs des tribus Douair et Sméla après le Traité de Tafna ont été échangés en tant que prisonniers car ils étaient considérés comme tels ...

24363 - In Sahara

In Sahara they need us because the system kills people just to keep its place safe and avoid justice, but we are here and prepared for the ...

24363 - Στην Σαχάρα

Στην Σαχάρα μας χρειάζονται γιατί το σύστημα σκοτώνει ανθρώπους μόνο για να κρατήσει τον χώρο του ασφαλή και να αποφύγει τη δικαιοσύνη, αλλά είμαστε ...

24363 - В Сахаре

 • Post Category:Articles

В Сахаре нуждаются в нас, потому что система убивает людей только чтобы держать свое место в безопасности и избежать праведность, но мы здесь ...

24305 - Djema’a 1976

Η κίνηση υιοθετήθηκε παμψηφεί επειδή η διαδικασία είχε οδηγήσει στην ομαλοποίηση της κατάστασης σύμφωνα με την ιστορική πραγματικότητα και ...

24304 - Τρεις φορές το Μαρόκο

Τρεις φορές το Μαρόκο διέπραξε το λάθος να ποντάρει πάνω σε μία αλληλεγγύη ανύπαρκτη μέσα στο Maghreb και τις τρεις φορές έπρεπε να υποστεί τις ...

24303 - Αν ξεχνούμε

Αν ξεχνούμε την ιστορία του Μαρόκου και τον ακρωτηριασμό του είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε με σαφήνεια ότι η Δυτική Σαχάρα αποτελεί ιστορικά ...

24302 - Το στρατηγικό λάθος του 1830

Το στρατηγικό λάθος του 1830 όταν το Μαρόκο υποστήριξε τη θέση της Αλγερίας στη διαμάχη με την Γαλλία έχει ακόμα στις μέρες μας επιπτώσεις εφόσον ...

24294 - Η Δυτική Σαχάρα

Η Δυτική Σαχάρα δεν είναι ένα πρόβλημα αποαποικοικοποίησης ούτε καν μία τάση ανεξαρτησίας ή αυτοδιάθεσης αλλά στην πραγματικότητα μία περίπλοκη ...

24305 - Djema’a 1976

The motion was adopted unanimously because the process has led the normalisation of the situation in accordance with the historic realities ...

24304 - Trois fois le Maroc

Trois fois le Maroc a commis l’erreur de miser sur une solidarité inexistante dans le Maghreb et trois fois il a dû subir les répercussions de ...

24303 - Si nous oublions

Si nous oublions l’histoire du Maroc et son démantèlement il est difficile de réaliser concrètement que le Sahara Occidental fait historiquement ...

24294 - Western Sahara

Western Sahara is not a problem of decolonization not even a trend of independence or self determination but in reality a complex situation of ...

24252 - La marche marocaine

La marche marocaine n’est pas seulement une protestation ou un souvenir mais une nécessité pour montrer que le Sahara clame haut et fort son innocence ...

24249 - La nécessité du recensement

 • Post Category:Articles

Dans les camps de Tindouf, il existe toujours un point obscur sur lequel bute depuis des années, pour ne pas dire des décennies, les négociations autour ...

23430 - Η μαροκινή επανάσταση

 • Post Category:Articles

Αν το Μαρόκο θέλει πραγματικά να λύσει το πρόβλημα της Δυτικής Σαχάρας, δεν πρέπει να αρκείται σε μια αλλαγή του ονόματος και σε διπλωματικές κινήσεις ...

23430 - La révolution marocaine

 • Post Category:Articles

Si le Maroc veut véritablement résoudre le problème du Sahara occidental, il ne doit pas se contenter d’un changement d’appellation et de mouvements diplomatiques ...

23427 - Dans le désert

Dans le désert nous luttions pour notre liberté car notre avenir dépendait uniquement de notre capacité à affronter un ennemi qui considérait ...

23427 - Μέσα στην έρημο

Μέσα στην έρημο αγωνιζόμασταν για την ελευθερία μας γιατί το μέλλον μας εξαρτιόταν αποκλειστικά από την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό ...

22464 - Η Δυτική Σαχάρα και η Παλαιστίνη

 • Post Category:Articles

Όπως ορισμένοι παρατηρητές και ιδιαίτερα όσοι δρουν στην σύγκρουση της Δυτικής Σαχάρας, προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν επιχειρήματα που άπτονται στην ...

22193 - Γαλλο-μαροκινή Συμμαχία

 • Post Category:Articles

Στον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας και κυρίως μετά τις επιθέσεις του Παρισιού, βλέπουμε με τρόπο αποτελεσματικό μια υποστήριξη μαροκινή στο επίπεδο ...

22177 - Μαρόκο και ζεόλιθος

 • Post Category:Articles

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης με τίτλο πράσινο Μαρόκο που αφορά τη γεωργία είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε τη συμβολή της χρήσης του ζεόλιθου και ...

22177 - Maroc et zéolithe

 • Post Category:Articles

Dans le cadre de la stratégie de développement intitulé Maroc vert qui concerne l’agriculture il est intéressant de considérer l’apport de l’utilisation ...

22145 - Η Δυτική Σαχάρα δεν είναι Terra nullius

 • Post Category:Articles

Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής γνώμης, το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης κατόπιν αιτήματος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξε ομόφωνα ...

22144 - Le paradigme d’Ifni

 • Post Category:Articles

Il est intéressant de constater que de nombreuses personnes qui se prétendent spécialistes de la cause du Sahara occidental n’exploitent même pas le paradigme ...

22144 - Το παράδειγμα του Ifni

 • Post Category:Articles

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι είναι ειδικοί στο θέμα της Δυτικής Σαχάρας δεν εκμεταλλεύονται ακόμα και το παράδειγμα ...

22029 - The new Moroccan strategy

 • Post Category:Articles

The Royal speech on account of the forty years since the fountation of the Green Path, sets the tone in regards to the formation of a new Moroccan strategy. ...

22029 - Νέα στρατηγική του Μαρόκου

 • Post Category:Articles

Ο βασιλικός λόγος με την ευκαιρία των σαράντα ετών από την Πράσινη Πορεία δίνει τον τόνο αναφορικά με τη δημιουργία μιας νέας στρατηγικής του Μαρόκου. ...

22030 - Έρημο χιονιού

Έρημο χιονιού βλέπεις στα βουνά και φαντάζεσαι τους ανθρώπους να παλεύουν με το λευκό για να ζήσουν ελεύθεροι στη γη τους ακόμη κι αν οι συνθήκες ...

22029 - Nouvelle stratégie marocaine

 • Post Category:Articles

Le discours royal à l’occasion des quarante ans de la Marche verte donne le ton, quant à la mise en place d’une nouvelle stratégie marocaine. En effet, ...

21914 - Η προπαγάνδα ως εργαλείο απελπισίας

 • Post Category:Articles

Ποιος είναι ο λόγος μόνο για να χρησιμοποιήσεις προπαγάνδα χαμηλού επιπέδου που θα αποκαλυφθεί στη συνέχεια; Στην πραγματικότητα, είναι στην απελπισία ...

21913 - Ο πρώην επιθεωρητής

Ο πρώην επιθεωρητής στα στρατόπεδα αποδείχτηκε τελικά ότι η επίλυση του προβλήματος της Δυτικής Σαχάρας μπορεί να γίνει μέσω της αυτονομίας που ...

21912 - Όταν σ’ οπλίζει

Όταν σ’ οπλίζει η Αλγερία όταν σε πληρώνει η Λιβύη κι όταν χρησιμοποιείς σοβιετικό στρατιωτικό υλικό πώς μπορείς να μας πείσεις ότι λειτουργείς ...

21910 - Pourquoi ne lis-tu pas

Pourquoi ne lis-tu pas le traité anglo-marocain du 13 Mars 1895 pour comprendre les bases des territoires qui vont de l’ oued Drâa au Cap Bojador ...

21909 - Dans la bataille de Tondibi

Dans la bataille de Tondibi les forces marocaines n’ ont pas eu peur des animaux en furie et ont réussi à les éviter pour ensuite écraser l’infanterie ...

21810 - Не смотри

 • Post Category:Articles

Не смотри на Западную Сахару, только как на чужую страну, потому что речь идет о Человечестве, которое борется за свободу людей пустыни и океана ...

21810 - Μη βλέπεις

Μη βλέπεις τη Δυτική Σαχάρα μόνο ως ξένη χώρα διότι πρόκειται για την Ανθρωπότητα που παλεύει για την ελευθερία των ανθρώπων της ερήμου και του ...

21719 - Η έρημος ως ασπίδα του Μαρόκου

 • Post Category:Articles

Μέσα στο πλάνο της ιστορικής συνέχειάς του, το Μαρόκο έπρεπε να αμυνθεί ενάντια σε πολυάριθμες και βίαιες επιθέσεις. Ωστόσο, κατάφερε να αντισταθεί ακόμη ...

21706 - Όσο τα στρατόπεδα

Όσο τα στρατόπεδα του Tindouf δεν θα είναι απελευθερωμένα δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στο σκοτάδι της βαρβαρότητας που βασανίζει ...

21705 - В пустыне

 • Post Category:Articles

В пустыне не забудь Маленького Принца, потому что, возможно, он находится в лагере беженцев, где варвары запрещают ему бежать, потому что они ...

21705 - Μέσα στην έρημο

Μέσα στην έρημο μην ξεχάσεις τον Μικρό Πρίγκιπα γιατί είναι πιθανό να βρίσκεται μέσα σε ένα στρατόπεδο προσφύγων όπου οι βάρβαροι του απαγορεύουν ...

21218 - Μελέτη περίπτωσης: η Δυτική Σαχάρα

 • Post Category:Articles

Το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης είναι θεμελιώδες στην περίπτωση της Δυτικής Σαχάρας, διότι πρόκειται για μια παγιωμένη σύγκρουση, όπου είναι δυνατόν να ...

21706 - Tant que les camps

Tant que les camps de Tindouf ne seront pas libérés nous n’ auront de cesse de lutter contre la nuit de la barbarie qui torture les hommes du ...

21705 - Dans le désert

Dans le désert n’oublie pas le petit Prince car il est possible qu’il se trouve dans un champ de refugiés où les barbares lui interdisent de s’échapper ...

21685 - Ωκεάνια έρημος

Ωκεάνια έρημος είναι η Σαχάρα εκεί όπου μπορείς να δεις πέρα από τα όρια το αμάλγαμα των χρωμάτων της ώχρας και του γαλάζιου απέραντα και τα ...

21676 - Έρημος ωκεανού και Ωκεανός ερήμου

 • Post Category:Articles

Αν αντιληφθείς ότι η Δυτική Σαχάρα είναι και Ανατολικός Ωκεανός, τότε θα καταλάβεις γιατί είναι ταυτόχρονα έρημος ωκεανού και ωκεανός ερήμου κι ότι τα ...

21675 - Η αυτονομία της Δυτικής Σαχάρας

 • Post Category:Articles

Η αυτονομία της Δυτικής Σαχάρας δεν είναι αποκύημα της φαντασίας. Δεν αντιστοιχεί σε μία απλή απαίτηση, αλλά σε μια ιστορική πραγματικότητα εδώ και αιώνες. ...

21675 - L’autonomie du Sahara occidental

 • Post Category:Articles

L’autonomie du Sahara occidental n’est pas une vue de l’esprit. Elle ne correspond pas non plus à une simple revendication mais à une réalité historique ...

21673 - Η ΑΟΖ είναι το Δίκαιο της Θάλασσας

 • Post Category:Articles

Η ΑΟΖ είναι το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν αποτελεί μία ελληνική αποκλειστικότητα. Είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει την απελευθέρωση της Κύπρου, το άνοιγμα ...

21669 - Στην έρημο

Στην έρημο στα στρατόπεδα των προσφύγων υπάρχουν κτήνη που εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους γιατί θεωρούν ότι είναι σκλάβοι κι ότι δεν έχουν κανένα ...

21668 - Κοίτα στα μάτια

Κοίτα στα μάτια τον μαύρο βοσκό για να καταλάβεις τι σημαίνει σκλαβοσύνη στην έρημο έτσι μπορείς ακόμα κι εσύ αντί ν' ασχολείσαι με τα δικά σου ...

21623 - В песке

 • Post Category:Articles

В песке Средиземноморья ты можешь найти пустыню более сухую если ты желаешь действительно освободить народ который страдает не от дождя а от ...

21623 - Στην άμμο

Στην άμμο της Μεσογείου μπορείς να βρεις την έρημο την πιο ξηρή αν επιθυμείς αληθινά να απελευθερώσεις έναν λαό που υποφέρει όχι από την βροχή ...

21620 - Η ψυχή της ερήμου

Η ψυχή της ερήμου είναι γυναίκα δίπλα στη θάλασσα που περιμένει την ελευθερία για τα παιδιά της αλλά βλέπεις μόνο άμμο και σκέφτεσαι ότι ξέρεις ...

21637 - Αν φας

Αν φας με τους φτωχούς της Σαχάρας θα καταλάβεις αυτό που νιώσαμε όταν είδαμε την αξιοπρέπεια να κρύβεται μα να φαίνεται ταυτόχρονα λες και μέσα ...

21632 - Τα κατεχόμενα της ερήμου

Τα κατεχόμενα της ερήμου πρέπει ν’ απελευθερωθούν γιατί είναι και αυτά αδικοκρατούμενα με το καθεστώς των στρατοπέδων του συστήματος της βαρβαρότητας ...

21631 - Ρεύματα ερήμου

Ρεύματα ερήμου είναι οι άνθρωποι που προσπαθούν να ξεφύγουν από τους καταπατητές που παραβιάζουν τις ζωές τους κι αν δεν τα ακολουθείς για να καταλάβεις ...

21630 - Στην άκρη του ωκεανού

Στην άκρη του ωκεανού στα όρια της ερήμου υπάρχει η ζωή της ελευθερίας που περιμένει την αναγνώριση από τους Δίκαιους αφού ανήκει στην Ανθρωπότητα ...

21629 - Σταγόνες ουσίας

Σταγόνες ουσίας έπεσαν στην έρημο των ανθρώπων για να προστατέψουν την ελευθερία από το σύστημα που επικρατεί στα στρατόπεδα των προσφύγων όπου ...

21628 - Η γυναίκα των χρωμάτων

Η γυναίκα των χρωμάτων δεν περιμένει από τους λευκούς κάποια βοήθεια αλλά είναι ικανή να διακρίνει την παραγωγή του έργου όταν αυτό έχει στόχο ...

21627 - Δες από το παράθυρο

Δες από το παράθυρο τα δάκρυα της ερήμου που αναζητούν την ανθρωπιά μιας βοήθειας εκεί όπου οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει καν ψυχή ...

21626 - Στη Σαχάρα

Στη Σαχάρα η ανθρωπιά δεν σπανίζει όσο το νερό γιατί ο καθένας ξέρει για την αξία της βοήθειας στις συνθήκες των ορίων της ζωής έτσι πιάσε το ...

21625 - Δεν μας φοβίζει

Δεν μας φοβίζει το βάρβαρο καθεστώς των στρατοπέδων που εγκλωβίζει τους ανθρώπους της ερήμου κι ο αγώνας μας θα βρεθεί και μέσα τους για ν’ απελευθερώσουμε ...

21624 - Το βλέμμα της γυναίκας

Το βλέμμα της γυναίκας που δεν έχει τίποτα να χάσει γίνεται αντιληπτό στην έρημο κι αν το φόρεμα είναι παραδοσιακό είναι για να φέρει το χρώμα ...

21623 - Dans le sable

Dans le sable de la Méditerranée tu peux trouver le désert le plus aride si tu désires véritablement libérer un peuple qui souffre non pas de ...

21620 - The soul of the desert

The soul of the desert is a woman next to the sea who waits freedom for her children but you see only sands and you think that you know everything ...

21602 - The power of love

The power of love in the desert is fighting against barbarians long time ago but now you discover it and you have the choice to do or not something ...

21600 - Εσύ που ξέρεις

Εσύ που ξέρεις για την έρημο και για την ιστορία εσύ μπορείς να κατανοήσεις τη θέση μας σ’ αυτόν τον αγώνα διότι εσύ γνωρίζεις τη δειλία της ...

21600 - Toi qui sais

Toi qui sais pour le désert et pour l’histoire tu peux comprendre notre position dans ce combat car tu connais la lâcheté de la barbarie qui ...

21599 - Δεν αρκεί

Δεν αρκεί να επιθυμείς για να καταφέρεις το αδιανόητο πρέπει να μάθεις και τα θεμέλια των γνώσεων που βοηθούν τους ανθρώπους της ερήμου γιατί ...

21598 - Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα για τη Δυτική Σαχάρα έτσι ώστε ποτέ να μην πέσεις θύμα της κρατικής προπαγάνδας που μέσω ισλαμισμού πάντα ακραίου προσπαθεί να ...

21597 - Ένα νέο κεφάλαιο

Ένα νέο κεφάλαιο αρχίζει με την έρημο γιατί οι άνθρωποι θέλουν βοήθεια ενάντια στη βαρβαρότητα αφού αυτή τους καταπατά με όλη τη βία που διαθέτει ...

21596 - Τα σπαθιά της ερήμου

Τα σπαθιά της ερήμου δεν ξεχνούν την άμμο γιατί πάλεψαν εδώ και αιώνες για την προστασία των ανθρώπων και δεν φοβούνται τη βαρβαρότητα ενός συστήματος ...

21595 - Η παραδοσιακή φορεσιά

Η παραδοσιακή φορεσιά είναι ένας κώδικας μία σημαία όταν πρέπει να διεκδικήσεις τα δικαιώματα που δεν σου δίνουν γιατί δεν σέβονται τους ανθρώπους ...

21594 - Η βουλευτίνα της Σαχάρας

Η βουλευτίνα της Σαχάρας δεν μάσησε τα λόγια της για να κατηγορήσει το αλγερινό κράτος για τις καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ενεργοποιεί ...

21586 - H χειραγώγηση

Η χειραγώγηση ολότελα ενός λαού αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό να συνδέεσαι με τη θάλασσα καταλήγει με ένα κόστος καθώς όλος ο κόσμος συνειδητοποιεί ...

21585 - Δήλωση ενώπιον της 4ης Επιτροπής της 70ής συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ περί: Η ΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ του POLISARIO

 • Post Category:Articles

1. Το πρόβλημα της μη εκπροσώπησης του Polisario είναι θεμελιώδες στο ζήτημα της Δυτικής Σχαχάρας. 2. Το Polisario δεν υπήρχε κατά τη διάρκεια της ισπανικής ...

21586 - La manipulation

La manipulation de tout un peuple uniquement dans le but d’accoler à la mer finit par avoir un coût puisque tout le monde réalise peu à peu qu’il ...

21521 - Δεν είναι μόνο άμμος

Δεν είναι μόνο άμμος η Δυτική Σαχάρα έχει και ανθρώπους που ακολουθούν την ιστορία και δεν φοβούνται να παλέψουν ενάντια στο σύστημα που θέλει ...

21506 - Πέρα από τη Σαχάρα

Πέρα από τη Σαχάρα βλέπουμε ανθρώπους που ζουν καταπιεσμένοι γιατί το σύστημα θέλει να τους έχει εγκλωβισμένους για να μπορεί χάρη τους να ζητήσει ...

21505 - Au dessus de l’Europe

Au dessus de l’Europe nous nous préparons pour une nouvelle mission outre Atlantique mais pour le bien de l’Afrique car nous n’oublions pas les ...

21218 - Etude de cas: le Sahara Occidental.

 • Post Category:Articles

Le problème de la représentativité est fondamental dans le cas du Sahara Occidental car il s’agit d’un conflit gelé où il est possible d’entrevoir les ...

8234 - Méditerranée et Sahara

 • Post Category:Articles

Pour comprendre la grande bleue, il faut saisir le grand ocre. Tout d'abord, la Mer Méditerranée, contrairement à ce qu'on dit depuis des siècles, n'est ...