N. LYGEROS PhD

Hyperstructure

Στρατηγικές Υπερδομές

 • Post Category:Talks

Ν. Λυγερός: Στρατηγικές Υπερδομές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Λ. Κηφισίας 125, Αθήνα. Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, ώρα: 19.00-21.00

38083 - Κανόνες Topogame

 • Post Category:Articles

Topogame: Τοποπαίγνιο Πλαίσιο: Τοποσκακιέρα Πεδίο: Ισόμορφη Πεδίο Δράσης: Λευκά και Μαύρα 7 πύργους ο καθένας Πεδίο Μάχης: · Κάθε πύργος κάνει ...

37953 - Une voie de recherche

 • Post Category:Articles

La recherche d’un poset minimal dont le groupe d’automorphisme est isomorphe à un groupe fini donné, représente une ouverture exigeante car même si l’existence ...

37952 - Sur un étrange théorème

 • Post Category:Articles

Après la promenade dans le Parc de la Tête d’Or, la conversation se porta naturellement sur un théorème qui reliait les posets aux groupes via la notion ...

37133 - Πολυκυκλικότητα και Υπερδομές

 • Post Category:Articles

Στην Παιδεία ένα πρόβλημα που πρέπει να εξεταστεί είναι ο θόρυβος, δηλαδή η παραγωγή παραπληροφοριών γύρω από μία πληροφορία, η οποία χρειάζεται επεξεργασία ...

37132 - Υπερδομές Ιστορίας

 • Post Category:Articles

Αν τα βιβλία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ακολουθούν τον βηματισμό του συστήματος ακόμα κι όταν αυτό είναι ακραίο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν λύσεις ...

36069 - The Revolution of AlphaZero

 • Post Category:Articles

From tabula rasa, AlphaZero learned Chess, Go and Shogi and managed to master these three strategic games to achieve a superhuman level and defeat a world-champion ...

35638 - Ομάδα αυτομορφισμών

 • Post Category:Articles

Σιγά σιγά, η συζήτηση πήγαινε όλο και πιο βαθιά. Πάντα στο πλαίσιο της αναζήτησης, ο μαθητής και η μαθήτρια παρακολουθούσαν τα νοητικά σχήματα. Σε κάποια ...

32773 - Η πορεία της Ανθρωπότητας

 • Post Category:Articles

Μπορεί η Ανθρωπότητα να γεννήθηκε στη Γη αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνει πάντα εδώ. Οι πρωτοπόροι της αστροναυτικής είχαν εντοπίσει από την αρχή αυτό ...

31708 - Μετά τις υπερομάδες

 • Post Category:Articles

Οι υπερομάδες ήταν η αρχή, διότι είχαν μόνο μια υπερπράξη. Όταν αυτές ήταν περισσότερες τότε εμφανίζονταν οι υπερδομές. Πολλαπλότητα υπερπράξεων. Ζωγράφισε ...

31448 - Θεωρία σχέσεων

 • Post Category:Articles

Οι μαθητές ρώτησαν πώς είχε αναμειχθεί στη θεωρία σχέσεων για να καταλάβουν πώς είχε κατασκευάσει τη θεωρία δεσμών. Έτσι τους μίλησε πρώτα για την αλληλογραφία ...

20648 - Υποδομές, Δομές και Υπερδομές

 • Post Category:Articles

Ενώ δίνουμε μεγάλη έμφαση στις υποδομές των δομών, σπάνια ασχολούμαστε με τις υπερδομές. Το πιο παράξενο είναι ότι οι υπερομάδες υπάρχουν στα μαθηματικά ...

15616 - Η συμβολή των μαθηματικών υπερδομών

 • Post Category:Articles

Η συμβολή των μαθηματικών υπερδομών δεν περιορίζεται στα μαθηματικά, όπως θα ήταν αναμενόμενο από τον καθένα. Στην πραγματικότητα ακολουθούν το νοητικό ...

14244 - Η καινοτομία των υπερδομών

 • Post Category:Articles

Οι υπερδομές από τότε που ο Marty επινόησε τις υπερομάδες το 1934, και ο Vougiouklis τη γενίκευσή τους στη δεκαετία του ΄90 έχουν εξελιχθεί κι έχουν αποδείξει ...

1720 - Θεωρία πολύπλοκων συστημάτων

 • Post Category:Articles

Όταν αναφερόμαστε στα πολύπλοκα συστήματα, δεν πρέπει να έχουμε ως μοντέλο μια γραμμική ιεραρχία που αρχίζει από το απλό και οδηγείται στο πολύπλοκο με ...

1549 - Schémas en théorie des hypergroupes

 • Post Category:Articles

La généralisation des groupes en hypergroupes par Frédéric Marty permet d’étudier de nouveaux schémas. En effet via la méthodologie de Alexandre Grothendieck, ...

1382 - Les hypergroupes de Marty-Moufang

 • Post Category:Articles

De construction entièrement algébrique, les hypergroupes de Marty-Moufang que nous avons introduits dans notre article intitulé les hypergroupes de Marty ...

1355 - Dualité et Hv-anneaux

 • Post Category:Articles

Groupe Hypergroupe Hv-groupe Hv-anneau L’ Hv-anneau < A, +, × > est dual si < A, ×, + > est un Hv-anneau. La notion de dualité est ...

1165 - Comparabilité et Hypergroupes

 • Post Category:Articles

Dans une note précédente nous avons indiqué les revendications implicites de M. Krasner et H. S. Wall au sujet de la paternité de la découverte de la notion ...

1128 - Τοπική δράση και ολική αλλαγή

 • Post Category:Articles

Μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης που εμπεριέχει στοιχεία κανονικοποίησης, το ερώτημα της τοπικής δράσης αποκτά μια σοβαρότητα. Διότι θέτει έμμεσα ...

1127 - Πολυπλοκότητα και Ποικιλομορφία

 • Post Category:Articles

Ενώ η δυναμική και η θερμοδυναμική με την κλασική τους έννοια είναι αντικειμενικά απαισιόδοξες, εφόσον στην πρώτη όλα γίνονται a priori και στη δεύτερη ...

1119 - La fin justifie le commencement

 • Post Category:Articles

La codification du jeu {ciseaux, papier, pierre} en termes de théorie des graphes est élémentaire puisqu’il suffit d’exploiter la notion de demi-degré ...

1086 - Θεωρία Ομάδων και Ολική Προσέγγιση

 • Post Category:Articles

Η αρχική ιδέα του Ε.Galois που δημιούργησε τη θεωρία ομάδων είναι η ολική προσέγγιση. Με το απαγορευτικό θεώρημα του N.Abel, υπήρχε η ανάγκη αλλαγής φάσης ...

970 - Κατηγορίες και συστήματα

 • Post Category:Articles

Η χρήση των κατηγοριών όσον αφορά στα συστήματα δεν είναι απλώς μια ταξινόμηση, όπως το βλέπουμε σε ειδικούς γνωστικούς τομείς. Τα συστήματα με την ευρύτερή ...

973 - Cryptographie et hypergroupes

 • Post Category:Articles

Historiquement la cryptographie utilise l’efficacité de la théorie des groupes avant que celle-ci ne soit véritablement créée par Evariste Galois. Une ...

955 - Sur l’historique des hypergroupes

 • Post Category:Articles

Cette note est le résultat de l'étude des articles de Frédéric Marty intitulés : Sur une généralisation de la notion de groupe et Rôle de la notion d'hypergroupe ...

892 - Posets, Groups and Hypergroups

 • Post Category:Articles

Abstract – Via the transposition of the theorems of Birkhoff, Chaunier-Lygeros and Lygeros-Mizony on Groups to P-Hypergroups, we explicit some relations ...

An Hv – interview, i.e. weak with Th. Vougiouklis

 • Post Category:Sections

 January  2005,   Xanthi,  Greece Lygeros N. Could you please tell me about your first contact with the concept of hypergroup. Vougiouklis Th. In late 70s I was a fresh researcher at the Democritus University of Thrace working on various subjects including Lie Algebras and Astronomy. That time L. Konguetsof was appointed Professor of Mathematics in our Department and we all adapted our research interests accordingly. He came from Canada, he had…