N. LYGEROS PhD

Artsakh

Ομιλία: Δεσμός Αρμενοσύνης και Ελληνισμού

 • Post Category:Talks

Ομιλία του Νίκου Λυγερού: Δεσμός Αρμενοσύνης και Ελληνισμού στην εκδήλωση με θέμα: Ελλάδα - Αρμενία: 25 χρόνια διπλωματικών σχέσεων. Αίθουσα Κωνσταντινουπολιτών. Σούτσου 42, στάση μετρό Αμπελόκηποι. Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017, ώρα: 19.00 -

32771 - Με τη βυζαντινή σκακιέρα

 • Post Category:Articles

Όταν έχεις πρόσβαση σε βυζαντινή σκακιέρα είναι πιο εύκολο να αντιληφθείς τα προβλήματα στρατηγικής που αντιμετώπισε η Αρμενία και που αντιμετωπίζει τώρα ...

26722 - Rarement

On comprend rarement en Arménie la valeur de l'Artsakh en tant que bouclier contre un ennemi qui veut s’il le pouvait bien sûr dévorer toute ...

26722 - Σπάνια

Σπάνια στην Αρμενία καταλαβαίνουν την αξία του Αρτσάχ ως ασπίδα ενάντια στον εχθρό που θέλει αν μπορούσε βέβαια να κατασπαράξει κάθε ίχνος ...

25363 - Armenian Federation

An Armenian Federation is what you should have in your mind, fighter, with Artsakh, in the East and in the West Armenia because this is the goal ...

25363 - Αρμενική Ομοσπονδία

Αρμενική Ομοσπονδία πρέπει να έχεις στο μυαλό σου, αγωνιστή, με το Αρτσάχ, την Ανατολική και τη Δυτική Αρμενία γιατί αυτός είναι ο στόχος από ...

25363 - Армянская Федерация

 • Post Category:Articles

Армянская Федерация должна быть у тебя в уме, борец, с Арцахом, с Восточной и Западной Арменией, ибо такова цель с тех пор, как народ начал ...

24365 - Acuérdate de Tatik y Papik

Acuérdate de Tatik y Papik porque hablamos de una población armenia y no sólo de un conflicto, Artsaj no es en absoluto territorio azerí sino es ...

24365 - Remember Tatik and Papik

Remember Tatik and Papik because we are talking about an armenian population and not only a conflict, Artsakh is not at all an azeri territory ...

24365 - Να θυμάσαι την Tatik και τον Papik

Να θυμάσαι την Tatik και τον Papik γιατί μιλάμε για έναν αρμενικό λαό κι όχι μόνο μία σύγκρουση, το Αρτσάχ δεν είναι καθόλου αζερικό έδαφος αλλά ...

24365 - Помни Татик и Папик

 • Post Category:Articles

Помни Татик и Папик, потому что мы говорим об армянском народе и не только о конфликте, Арцах - никак не азербайджанская территория, но история ...

24331 - Artsakh

Artsakh wasn’t born to become a victim but to be liberated once and for all from the yoke of the Azeris who try to annihilate any trace of Christianity ...

24329 - Azeri provocation

 • Post Category:Articles

The facts that are taking place in Artsakh are not neutral and are consequences of Azeri provocation. Every time we see the Azeris making such attacks ...

24329 - Provocazione azera

 • Post Category:Articles

Gli eventi che si drammatizzano nell’ Artsakh non sono neutrali e sono le conseguenze della provocazione azera. Ogni volta che vediamo gli Azeri fare questo ...

19307 - Τα κάστρα της Πόλης

Τα κάστρα της Πόλης δεν είναι μόνο μέσα της αλλά κι έξω στη Θράκη για να την προστατεύουν από τις ύπουλες επιθέσεις που δεν τολμούν να τα βάλουν ...

19084 - Ο σουλτάνος ο κόκκινος

Ο σουλτάνος ο κόκκινος ήταν σουλτάνος όχι νεότουρκος και μην θεωρείς ότι δεν υπάρχει συνέχεια και στη βαρβαρότητα αλλιώς θα πιστέψεις ότι η γενοκτονία ...

19083 - La valeur de l’Arménie

La valeur de l’Arménie commence par son existence puisque c’est une forme de résistance, elle a simplement de plus un objectif stratégique parce qu’elle ...

19083 - Η αξία του Αρμένη

Η αξία του Αρμένη αρχίζει από την ύπαρξή του αφού είναι μία μορφή αντίστασης απλώς έχει επιπλέον έναν στρατηγικό στόχο γιατί καταπολεμά και τη βαρβαρότητα ...

18332 - Όταν τρώμε

Όταν τρώμε στον φίλο μας τον Αρμένη δεν χαιρόμαστε μόνο επειδή μας προσέχει αλλά περισσότερο γιατί τον βλέπουμε ζωντανό να συνεχίζει ακάθεκτος ...

4197 - О символике Арцаха

 • Post Category:Articles

Папик и Татик. Двое мужчин? Нет, пара. Двое молодых? Нет, два старика. Два тела? Нет, фронт. В чем смысл всего этого? Доведение до абсурда. В чем ...

17914 - Η μνημοσύνη του Hayk

Η μνημοσύνη του Hayk δεν ξεχάστηκε από την Κυριακή και την Παρασκευή και έτσι το Σάββατο, οι γραμμές του μαχητή που ακολουθούσε την πορεία του βέλους ...

8356 - Les menaces de la Turquie

 • Post Category:Articles

Les menaces de la Turquie fusent de partout. Elles tentent d'intimider la France, l'Arménie, la Grèce, Chypre, Israël... Cependant leur rayon d'action ...

6812 - Le pogrom de Bakou

Dans la rue Léninerouge de sangpersonne n'osait aiderles Arméniens démembrés,brûlés, exécutés.Tout le monde attendaitla fin de l'enfer pétrifiédevant l'horreur ...

6812 - To πογκρόμ του Bakou

Στην οδό Λένινκόκκινη από αίμακανένας δεν τολμούσε να βοηθήσειτους Αρμένιους που ήταν διαμελισμένοικαμένοι, εκτελεσμένοι.Όλος ο κόσμος περίμενεαποσβολωμένος ...

6798 - H ελληνο-αρμενική συμμαχία

 • Post Category:Articles

Η έννοια της ελληνο-αρμενικής συμμαχίας δεν είναι πρόσφατη. Παραδοσιακά και διαχρονικά αυτές οι δύο χώρες έχουν βαθιά κοινά σημεία και στοιχεία και δεν ...

6542 - Symbols of resistance

They were right beneath the mountain and they were greeting every day the stones over their homes yet they were not leaving they could not, landlocked ...

6542 - Symboles de résistance

Ils étaient juste sous la montagne et recevaient chaque jour des pierres sur leurs maisons mais ils ne partaient pas ils ne le pouvaient pas, enclavés ...

6542 - Σύμβολα της αντίστασης

Ήταν κάτω ακριβώς από το βουνό και δέχονταν κάθε μέρα τις πέτρες πάνω στα σπίτια τους μα δεν εγκατέλειπαν δεν θα το μπορούσαν, εγκλωβισμένοι στη γη των ...

6033 - Sur la beauté de l’Arménité

 • Post Category:Articles

Nous discutons bien souvent de la nature de l’Arménité afin d’identifier ce qui semble une abstraction. Cette nature est naturellement reliée aux droits ...

6033 - Περί της ομορφιάς της Αρμενοσύνης

 • Post Category:Articles

Πολύ συχνά, μιλούμε για τη φύση της Αρμενοσύνης για να προσδιορίσουμε αυτό που φαίνεται μια αφηρημένη έννοια. Τούτη η φύση είναι φυσιολογικά συνδεδεμένη ...

6026 - Sur le collectif arménien

 • Post Category:Articles

Pour conceptualiser le collectif arménien, il est nécessaire de le placer dans le cadre temporel. Sinon il est difficile de percevoir la continuité de ...

6026 - Περί της αρμενικής συνοχής

 • Post Category:Articles

Για να συλλάβουμε την αρμενική συνοχή, απαραίτητο είναι να την τοποθετήσουμε στο χρονικό πλαίσιο. Διαφορετικά είναι δύσκολο να αντιληφθούμε τη συνέχεια ...

6016 - Sur le paradoxe arménien

 • Post Category:Articles

L’Arménie est un petit pays avec une grande histoire. C’est ce paradoxe arménien qui a constitué d’une part la chute de l’Empire ottoman et d’autre part ...

6016 - Περί του αρμενικού παραδόξου

 • Post Category:Articles

Αρμενία είναι μια μικρή χώρα με μια μεγάλη ιστορία. Τούτο το αρμενικό παράδοξο είναι που αποτέλεσε από μια πλευρά την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ...

6004 - Sur l’attaque arménienne

 • Post Category:Articles

Nous avons l’habitude de traiter la cause arménienne strictement du point de vue défensif car elle dépend et est la conséquence du génocide. Il est vrai ...

6004 - Περί της αρμενικής επίθεσης

 • Post Category:Articles

Έχουμε τη συνήθεια να αντιμετωπίζουμε το αρμενικό ζήτημα από αμυντική αυστηρά άποψη, διότι συναρτάται και είναι το αποτέλεσμα της γενοκτονίας. Είναι αλήθεια ...

5723 - O θρύλος των λίθων

Πόσες φορές απηύθυνες τον λόγο σε μια πέτρα; Πόσες φορές την άκουσες σιωπηλά μέσα στη νύχτα τού χρόνου; Δεν γνωρίζεις τον θρύλο των λίθων δίχως ...

5790 - Η βάρβαρη περιτομή

Τα ορφανά αρμενόπουλα δεν ζήτησαν τη βάρβαρη περιτομή κι όμως έτσι τους εξισλάμισαν και τους έδωσαν  νέα ονόματα για να ξεχάσουν το θεό τους, τη ...

5658 - Sur le temps arménien

 • Post Category:Articles

L’Arménie fait partie des pays du monde qui ont une histoire plus étendue que leur territoire. Même l’époque de la Grande Arménie n’est là que pour nous ...

5658 - Περί του αρμενικού χρόνου

 • Post Category:Articles

Η Αρμενία είναι μεταξύ των χωρών του κόσμου που έχουν μια ιστορία ευρύτερη από την επικράτειά τους. Ακόμη και κατά την περίοδο της Μεγάλης Αρμενίας δεν ...

5600 - Sur les dragons arméniens

 • Post Category:Articles

Notre vision de la cause arménienne est bien souvent associée à la notion de victime. Ce phénomène est bien sûr dû au génocide des Arméniens. Cependant ...

5600 - Περί των αρμενικών δράκων

 • Post Category:Articles

Η οπτική μας για το αρμενικό ζήτημα είναι πολύ συχνά συνδεδεμένη με την έννοια του θύματος. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται, βεβαίως, στη γενοκτονία των Αρμενίων. ...

5564 - Sur le tronc noueux

 • Post Category:Articles

Nous savons tous que le symbole de la paix, c’est l’olivier. Seulement, nous ne pensons pas nécessairement au fait que cet arbre possède un tronc noueux. ...

5381 - Sur le regard en Artsakh

 • Post Category:Articles

En géostratégie, pour comprendre un pays, il faut commencer par regarder sa carte, car il est difficile autrement d’en avoir une idée globale. Et en ce ...

5381 - Περί παρατηρήσεως του Artsakh

 • Post Category:Articles

Στη γεωστρατηγική, για να καταλάβουμε μια χώρα, πρέπει ν’ αρχίσουμε παρατηρώντας τον χάρτη της, διότι διαφορετικά είναι δύσκολο να έχεις γι’ αυτήν μια ...

5564 - Περί των ροζιασμένων κορμών

 • Post Category:Articles

Όλοι ξέρουμε ότι το σύμβολο της ειρήνης είναι η ελιά. Μόνον που δεν σκεφτόμαστε κατ’ ανάγκη πως αυτό το δένδρο έχει έναν κορμό ροζιασμένο. Νά ’ναι ...

5514 - Η αρμενική πινακοθήκη

Δεν την πρόσεχε κανένας εκτός από μερικά batik στο μυστικό δωμάτιο. Δεν έκλαιγε για να την ακούσουν εκτός για μερικούς φίλους από το Αρτσάχ. ...

4541 - Το ίντιγκο της Αρμενίας

 • Post Category:Articles

Ποια σημασία να δώσουμε στο ίντιγκο της Αρμενίας; Πρέπει να το δούμε ως εθνικό σύμβολο; Ως λογοτεχνικό αίνιγμα; Ή μήπως ο στόχος είναι ακόμα βαθύτερος; ...

4817 - Sur le paysage turbulent

 • Post Category:Articles

Qui s'interroge sur la nature du combat de l'arménité ? Qui ose transgresser le pouvoir de la barbarie ? Nous n'avons de cesse de parler des droits de ...

4747 - Sur l’étrange paysage

 • Post Category:Articles

En Artsakh, l’impensable est une réalité. Pour en prendre conscience, il suffit de contempler l’étrange paysage. Ce dernier ne se trouve pas à Stepanakert ...

4541 - Sur l’indigo d’Arménie

 • Post Category:Articles

Quel sens donner à l’indigo d’Arménie ? Doit-on y trouver un symbole national ? Une énigme littéraire ? À moins que l’objectif ne soit plus profond encore. ...

4389 - Sur le soldat inconnu

 • Post Category:Articles

C’est en Artsakh que nous pouvons constater combien est concrète l’idée symbolique du soldat inconnu. Ailleurs cela semble dérisoire comme si cela n’avait ...

4341 - Sur l’Artsakh et le référendum

 • Post Category:Articles

Il ne faut pas se leurrer, la proposition d’un nouveau référendum sur l’Artsakh n’est pas simplement une fumisterie mais une véritable manipulation diplomatique. ...

4323 - Sur Ararat et sa force

 • Post Category:Articles

L’Ararat n’est pas seulement une montagne. C’est la montagne des Arméniens. Ce n’est donc pas un symbole mais le symbole. Tout cela est simple et connu. ...

4323 - Περί Αραράτ και της δύναμης του

 • Post Category:Articles

Το Αραράτ δεν είναι απλώς ένα βουνό. Είναι το βουνό των Αρμενίων. Δεν είναι, λοιπόν, ένα σύμβολο, αλλά το σύμβολο. Όλα αυτά είναι απλά και γνωστά. Μόνο ...

4389 - Περί του άγνωστου στρατιώτη

 • Post Category:Articles

Στο Αρτσάχ, μπορούμε να διαπιστώσουμε πόσο πρακτική είναι η ιδέα του άγνωστου στρατιώτη. Αλλού, αυτό φαίνεται γελοίο λες και δεν έχει πια σημασία. Ένα ...

4241 - Περί Vishap στο Αρτσάχ

 • Post Category:Articles

Στο Αρτσάχ, υπάρχουν ίχνη αδιάψευστα. Υπάρχουν, βέβαια, και στην Αρμενία, μόνο που στο Αρτσάχ είναι πιο έντονα. Μάλλον ο χρόνος είναι υπεύθυνος γι’ αυτό, ...

4241 - Sur le Vishap en Artsakh

 • Post Category:Articles

En Artsakh, il y a des traces qui ne trompent pas. Ce n’est pas qu’elles n’existent pas en Arménie, seulement elles sont plus présentes en Artsakh. Le ...

4210 - Sur les murs d’Arménie

 • Post Category:Articles

Même si nous savons tous que l’Arménie est la terre des pierres, nous écoutons rarement ses murs. Pourtant sans eux, les églises n’existeraient pas. Même ...

4210 - Περί τειχών της Αρμενίας

 • Post Category:Articles

Ακόμα κι αν όλοι μας ξέρουμε ότι η Αρμενία είναι η γη της πέτρας, σπάνια ακούμε τα τείχη της. Κι όμως χωρίς αυτά, οι εκκλησίες δεν θα υπήρχαν. Ακόμα κι ...

4197 - Sur la symbolique de l’Artsakh

 • Post Category:Articles

Papik et Tatik. Deux hommes ? Non, un couple. Deux jeunes ? Non, une vieillesse. Deux corps ? Non, un front. Quel est le sens de tout cela ? Le raisonnement ...

4197 - Περί συμβολικής του Αρτσάχ

 • Post Category:Articles

Papik και Tatik. Δύο άντρες; Όχι, ένα ζευγάρι. Δύο νέοι; Όχι, δύο γέροι. Δύο σώματα; Όχι, ένα μέτωπο. Ποιο είναι το νόημα όλων αυτών; Η εις άτοπον ...

4130 - Cognac arménien

 • Post Category:Articles

La pièce n’était pas vide. Quelques objets ornaient les espaces du temps. Ce n’étaient pas des éléments du décor. Ils témoignaient pour le passé. C’étaient ...

3858 - Artsakh et le changement de phase

 • Post Category:Articles

L’Artsakh qu’on le veuille ou non n’est plus une région enclavée, une république autoproclamée ou un pays sécessionniste. L’Artsakh est une entité à part ...

3858 - Το Αρτσάχ και η αλλαγή φάσης

 • Post Category:Articles

Το Αρτσάχ, είτε το θέλουμε είτε όχι, δεν είναι πια μία εγκλωβισμένη περιοχή, μία αυτοανακηρυγμένη δημοκρατία ή μία αποσχισμένη χώρα. Το Αρτσάχ είναι μία ...

3605 - Αρτσάχ, η γη των ελεύθερων Αρμενίων

 • Post Category:Articles

Οι απειλές μαίνονται αλλά δεν συγκινούν κανένα στη γη των ελεύθερων Αρμένιων αγωνιστών, στο Αρτσάχ. Σε τούτη τη γη, οι άνθρωποι είναι πιο κοντά στον ουρανό ...

3872 - Les grands-parents libres

- Tu ne veux rien dire ? - Che. - Tu préfères le silence. - Ha. - Chat lav. - Tu écoutes ? - Oui, bien sûr. - Tu entends ? - Je n’en suis pas sûr. ...

3872 - Οι ελεύθεροι παππούδες

- Δεν θες να πεις τίποτα; - Che - Προτιμάς τη σιωπή. - Ha. - Chat lav. - Ακούς; - Ναι, βέβαια. - Προσέχεις; - Δεν είμαι σίγουρος. - Τότε, περίμενε. ...

3899 - Για τα εγγόνια σου

Μην ακούτε τη γιαγιά. Δεν σας λέει όλη την αλήθεια. Εκείνη την εποχή έμαθε για σας τους αγέννητους και τότε διάβασε για πρώτη φορά τους νεκρούς. Ξέρει ...

3605 - Artsakh, la terre des hays libres

 • Post Category:Articles

Les menaces grondent mais elles n’impressionnent personne sur la terre des hays libres, l’Artsakh. Sur cette terre, les hommes sont plus près du ciel car ...

3893 - Αναφορά στον Αντιφωνητή περί Αρτσάχ

 • Post Category:Articles

1) Νίκο, έκανες ένα ταξίδι για τα 20α γενέθλια του Ναγκόρνο Καραμπάχ (Αρτσάχ). Το συνέδριο στο οποίο παρέστης ήταν απλώς επετειακό ή είχε και κάποιαν επιπλέον ...

3885 - D’un geste seulement

D’un geste de la main pouvait apparaître toute la courbure d’un être qui n’était plus car il n’avait pu supporter le destin d’un peuple ravagé par la barbarie ...

3884 - Combien de traits suffisent ?

Combien de traits suffisent pour décrire la souffrance d’un crime indicible ? Combien de lignes suffisent pour écrire l’histoire d’un châtiment inexistant ...

3870 - L’église et la montagne

À la frontière de la barbarie deux choses nous étaient interdites : l’église et la montagne. Car elles appartenaient toutes les deux au temps de l’arménité. ...

3869 - Χορός χωρίς σπαθιά

Ποιος ήξερε πως όταν χόρευες χωρίς σπαθιά θυμόσουνα ακόμα εκείνη την αόρατη μάχη που έδωσαν οι πρόγονοί σου για να παραμείνεις ελεύθερη; Κανείς πια δεν ...

3867 - Nouvelle étrange conversation

- Pourquoi être revenu ? - Pour ne pas tomber dans l’oubli. - Alors pourquoi être parti ? - Par nécessité. - Et qu’en est-il de cette nécessité à présent ...

3864 - La lame du disciple

Dans le monastère, juste avant la pièce sacrée, se trouvait le tombeau d’un vivant, elle portait sur son tablier la lame du disciple. Ainsi le maître de ...

3503 - Το Αρτσάχ ως πρόβλημα τοπολογικό

 • Post Category:Articles

Είναι αναμφίβολα άσκοπο να αποδίδουμε τιμές στους αγωνιστές του Αρτσάχ, υποβιβάζοντας αυτά τα αρμενικά εδάφη σε πρόβλημα τοπολογικό. Όμως, αυτή η μελέτη ...

3412 - Геополитический контекст Арцаха

 • Post Category:Articles

Изменение позиций игроков в геополитической ситуации вокруг Арцаха делает необходимым анализ положения. На самом деле, недостаточно рассматривать лишь ...

3240 - Artsakh et transport routier

 • Post Category:Articles

La configuration géographique de l’Artsakh rend sa population extrêmement dépendante du transport routier. Certes ce dernier dépend directement du réseau ...

3240 - Αρτσάχ και οδικές συγκοινωνίες

 • Post Category:Articles

Λόγω της μορφολογίας του εδάφους του Αρτσάχ, ο πληθυσμός του εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις οδικές συγκοινωνίες. Βέβαια, αυτές εξαρτώνται άμεσα ...

3138 - Le paradigme de l’Artsakh

 • Post Category:Articles

L’apport d’Artsakh ne se résume pas à une simple libération de territoires occupés. L’importance stratégique est plus profonde car le paradigme de l’Artsakh ...

3164 - Размышления на тему логистики Арцаха

 • Post Category:Articles

Стратегическая конфигурация и рельеф Арцаха затрудняют решение задач логистического характера. Долгосрочная перспектива делает необходимым принятие в расчет ...

3163 - Ο γιος του δράκου

Κοίταζε τους ανθρώπους με λύπη. Έβλεπε τα βάσανά τους. Κάθε κοινωνία τους καταπίεζε για ν’ αφανίσει την ανθρωπιά. Τα ήξερε από τον πέτρινο δράκο που ...

3138 - Το παράδειγμα του Αρτσάχ

 • Post Category:Articles

Η συμβολή του Αρτσάχ δεν συνοψίζεται μόνο στην απελευθέρωση κατεχομένων εδαφών. Η στρατηγική σημασία είναι βαθύτερη, διότι το παράδειγμα του Αρτσάχ πραγματικά ...

3075 - Sur les vagues de pierre

Sur les vagues de pierre qui ne se brisent sur aucun rivage je reviendrai te chercher pour t’offrir à nouveau le parfum d’une grenade oubliée. Au delà ...

3074 - Pensées étranges

- Ils n'existent plus. - Qui ? - Les nôtres. - Et nous sommes à nouveau seuls. - Nous étions aussi seuls dans le temps. - Seulement à présent nous ...

3074 - Παράξενες σκέψεις

- Δεν υπάρχουν πια.  - Ποιοι;  - Οι δικοί μας.  - Κι έχουμε μείνει πάλι μόνοι.  - Και τότε ήμασταν μόνοι.  - Μόνο που τώρα το ξέρουμε.  - Δεν αλλάζει τίποτα.  ...

3073 - Τα βουνά μας ως αμυντικό στοιχείο

 • Post Category:Articles

Η αναζήτηση φυσικών συνόρων είναι ένα βασικό στοιχείο στη γεωστρατηγική. Το πρόβλημα έγκειται στο ό,τι αυτή η αναζήτηση δεν είναι κατ’ ανάγκη συμβατή με ...

3072 - La confession du voyou

Là où j'ai touché la terre j'ai trouvé seulement des pierres dures mais je n'ai pas pleuré, il n'y avait pas d'épines. Entre les fleurs je n'ai pas ...

3072 - Η εξομολόγηση του αλήτη

Εκεί που ακούμπησα τη γη  βρήκα μόνο σκληρές πέτρες  μα δεν έκλαψα  δεν υπήρχαν αγκάθια.  Ανάμεσα στα λουλούδια  δεν ξεχώρισα το χρώμα  και δεν τα έκλεψα  ...

3070 - Επέστρεψα στην εκκλησία

Επέστρεψα στην εκκλησία  για να δω τα κεριά της αντίστασης  μετά από το γάμο της χαράς  και τα δώρα της ειρήνης.  Άναψα το κερί και είδα το νερό  πάνω ...

3069 - Όταν το εκεί έγινε το εδώ

Ξέρεις πέρα από το παρελθόν  τα πέρατα της γης ήταν εδώ.  Οι θεοί είχαν καταδικάσει την ουσία,  για να κρατήσουν την εξουσία.  Όμως μέσα από τη φωτιά ήρθε ...

3068 - Ένα χελιδόνι πάνω από τα χείλη

Παλιά η γιαγιά δεν έδειχνε  το χαμόγελό της.  Δεν έπρεπε.  Έτσι ήταν στα βουνά μας.  Μετά τον πόλεμο όμως,  άλλαξε και η σιωπή.  Είχαν περάσει οι πέντε ...

3067 - Έψαξα τα χρώματα στο Ερεβάν

Έψαξα τα χρώματα στο Ερεβάν  μα είδα μόνο τις σκιές του παρελθόντος.  Ο κόσμος δεν ήθελε ν’ αλλάξει,  μόνο να ξεχάσει την πραγματικότητα  που δεν έπαψε ...

3064 - Nous et nos montagnes

Entre la guerre et la paix, après la résurrection, avec les possédés, au sein des frères malgré le crime sans le châtiment j’étais l’idiot.

3063 - Le rêve de l’audace

Personne n’avait osé parcourir le rêve pour voir la ville du désert. Elle était au delà de la réalité mais elle appartenait à l’histoire qui n’avait pas ...

3062 - Le signe du dragon

Au milieu des victimes de la barbarie les larmes du dragon avaient laissé des traces. Personne n'y prit garde personne ne regarda les gardiens de pierre. ...

3062 - Το στίγμα του δράκου

Ανάμεσα στα θύματα της βαρβαρότητας  τα δάκρυα του δράκου είχαν αφήσει ίχνη.  Κανείς δεν πρόσεξε  κανείς δεν κοίταξε  τους πέτρινους φρουρούς.  Σήκωναν ...

3061 - Etrange conversation

- Tu vois ? - Que dois-je voir? - L’avenir de cette terre. - Je ne vois que des montagnes. - C’est le passé. - Ce sont elles ...

3060 - Au dessus de la musique

Pour partager le repas, il fallait un monde nouveau. Alors nous écoutâmes la musique, celle des combattants de la paix et nous retrouvâmes grâce à elle ...

3059 - Quand l’histoire recommença

Dans le musée qui avait retrouvé sa mémoire nous recherchions l’avenir de notre peuple. Et nous l’avons trouvé aux côtés de la liberté près du tableau ...

3058 - Nécessaire rencontre

Sur le bord de la route les hommes n’attendaient rien. Cependant nous étions quand même là. Comme si nous devions nous rencontrer pour faire à nouveau ...

3057 - Sur la route d’antan

Plus nous nous enfoncions sur la route chaotique, plus nous sentions la présence du dragon. Il protégeait la terre et les hommes sans rien demander en ...

3050 - Le temps de l’inconnu

Tout était prêt dans l’inconnu. La pluie avait délavé les couleurs. L’omnipresence de la pierre grise écrasait la moindre volonté. Et pourtant la résistance ...

3047 - Ο άλλος κανένας

- Τι περιμένεις από εκεί;  - Τίποτα.  - Τότε γιατί πας εκεί;  - Γιατί όλα αρχίζουν με το τίποτα  - Και ποιος θα σ’ εμπιστευτεί;  - Κανένας.  - Ο άλλος ...

3046 - Η αναμονή των βουνών.

Πάνω από τα βουνά δεν υπήρχαν σκιές. Τα είχε σκεπάσει ο ήλιος της μνημοσύνης. Περίμεναν και πάλι τον άγνωστο της δικαιοσύνης. Έπρεπε να βρει ...

3065 - Au delà du Haut-Karabakh

 • Post Category:Articles

Le Haut-Karabakh n’est plus une terre enclavée. Le Haut-Karabakh n’est pas seulement une terre libérée. Il est aussi l’avenir d’une histoire et l’histoire ...

3065 - Πέρα από το Αρτσάχ

 • Post Category:Articles

Το Αρτσάχ δεν είναι πια μια εγκλωβισμένη γη. Το Αρτσάχ δεν είναι μόνο μια απελευθερωμένη γη. Είναι επίσης το μέλλον μιας ιστορίας και η ιστορία ενός μέλλοντος. ...

3015 - L’observation de l’histoire

Dans les territoires de la liberté, il fallait écrire l’histoire à nouveau, non pas pour effacer le passé mais pour ne pas oublier l’avenir. Les hommes ...

2949 - Négociations utopiques

 • Post Category:Articles

Certains Arméniens sont tellement persuadés de n’être que des victimes qu’ils ne peuvent réaliser leur propre victoire. L’existence des territoires libérés ...

2188 - Les Balkans du Caucase

 • Post Category:Articles

En examinant la carte du Caucase, il est difficile de ne pas penser au contexte des Balkans. En effet, écrasés par la pression de trois grands pays, à ...

2188 - Τα Βαλκάνια του Καυκάσου

 • Post Category:Articles

Εξετάζοντας το χάρτη του Καυκάσου, είναι δύσκολο να μη σκεφτούμε το πλαίσιο των Βαλκανίων. Στην ουσία, καταπονημένες από την πίεση τριών μεγάλων χωρών, ...

1487 - L’apport d’Artsakh

 • Post Category:Articles

Cela peut paraître quelque peu paradoxal au premier abord mais pour les familles victimes du génocide des arméniens et pour les défenseurs des droits de ...

1487 - The contribution of Artsakh

 • Post Category:Articles

At first sight, it may appear somewhat paradoxical, but for the victim families of the Armenian genocide and for the defenders of human rights who are ...

1487 - Вклад Арцаха

 • Post Category:Articles

Возможно, на первый взгляд кажется парадоксальным, однако для семей-жертв армянского геноцида и защитников прав тех, кто борется за признание геноцида, ...

8824 - Με το χιόνι στα μάτια.

Με το χιόνι στα μάτια βλέπαμε τις εικόνες που είχαμε αφήσει εκεί πέρα στο Αρτσάχ και νιώσαμε αμέσως ότι μας έλειπε πια δίχως να καταλάβουμε ούτε ...

8777 - Η αιδημοσύνη του ντουντούκ

Εφόσον είδες τα βουνά του Αρτσάχ μπορείς να καταλάβεις την αιδημοσύνη του ντουντούκ το οποίο δεν προσπάθησε ποτέ να επιβάλλει τη φωνή του αλλά καταρθώνει ...

8760 - Θραύσματα των βουνών

Δώσε προσοχή στα τοπία και θα δεις με έκπληξη τα θραύσματα των βουνών τα ραγίσματα των βράχων των οποίων η τρομερή κόψη προστατεύει τη γη του ...

8759 - Λευκά σύννεφα στον μαύρο κήπο

Μην ψάχνεις μέσα στο κοάν ζεν λευκά σύννεφα στον μαύρο κήπο κοίτα περισσότερο μέσα στο Αρτσάχ τους ανθρώπους της γης οι οποίοι καλλιεργούν τα βουνά ...

8757 - Τα φρούρια του χιονιού

Μέσα στην πρωτεύουσα της ιστορίας, τα φρούρια του χιονιού έδειχναν τα ιδιόμορφα σημεία αυτής της παράξενης όασης χωρίς έρημο, αυτού του νησιού χωρίς ...

8765 - Αρτσάχ, Θράκη και αναλογίες

 • Post Category:Articles

Όσοι δεν ξέρουν το θέμα του Αρτσάχ δεν μπορούν ν’ αντιληφθούν ποιες αναλογίες υπάρχουν με τη Θράκη μας. Το πρόβλημα προέρχεται από μία πολύ τοπική προσέγγιση ...

8750 - Lamentation de femmes

Quelqu'un devait pleurer mais personne ne le voulait alors trois femmes décidèrent de résister même au génocide pour se tenir comme des hommes aux ...

8757 - Les forteresses de la neige

Dans la capitale de l'histoire, les forteresses de la neige montraient les points singuliers de cette étrange oasis sans désert, de cette île sans ...

8756 - Les forteresses de l’Artsakh

Dans le désert rouge il était impensable de résister aux invasions pourtant dans le jardin noir les forteresses de l'Artsakh furent conçues pour cela ...

8755 - Utopie et Artsakh

«When the Self – Defense Forces of Karabakh liberated Shushi, military experts simply did not believe it: taking Shushi simply was not deemed possible.» ...

8754 - Une tache rouge sur la carte

Pour certains l' Artsakh n'est qu'une simple tache rouge sur la carte surtout lorsqu'ils examinent le Caucase et le Moyen-Orient, cependant pour nous ...

8753 - La volonté de l’Artsakh

La volonté de l'Artsakh n'est pas une vue de l'esprit mais une réalité enracinée profondément dans les montagnes qui crie haut et fort contre les ...

8738 - Στην πρωτεύουσα του Στεπάν

Ήμασταν και πάλι στην πρωτεύουσα του Στεπάν για να βρούμε τους ανθρώπους και τα χιονισμένα βουνά πάντα ελεύθερα χάρη στο θάρρος και την αντίσταση ...

8737 - Η δύσκολη αναγνώριση

Παλεύουμε εδώ και χρόνια για την αναγνώριση της γενοκτονίας ενάντια στην αδιαφορία, την περιφρόνηση και τη λήθη, ξαναβρίσκοντας το δρόμο για το Αρτσάχ ...