11057 - Τα στίγματα της ασχετοσύνης

Ενώ υπάρχουν όχι μόνο σοβαρές ενδείξεις, αλλά δεδομένα ουσιαστικά ότι προχωράμε σταθερά και δυναμικά πάνω στο θέμα της ελληνικής ΑΟΖ και ειδικά της θέσπισής …

Continue Reading 11057 - Τα στίγματα της ασχετοσύνης

9944 - Από τις σεισμικές γραμμές στις στρατηγικές επενδύσεις Νότια της Κρήτης (με Η. Κονοφάγο)

Σε παγκόσμια κλίμακα, σε γενικό πλαίσιο, κι όχι μόνο στη Μεσόγειο, έχει διαπιστωθεί ότι Συγκλίνουσες Λιθοσφαιρικές Πλάκες φιλοξενούν κοιτάσματα υδρογονανθράκων. …

Continue Reading 9944 - Από τις σεισμικές γραμμές στις στρατηγικές επενδύσεις Νότια της Κρήτης (με Η. Κονοφάγο)

9886 - Οικονομική κατάσταση και στρατηγική ανάπτυξης (με Η. Κονοφάγο)

Η οικονομική κατάσταση της πατρίδας μας μάς αναγκάζει να κάνουμε κινήσεις με ακόμα περισσότερη στρατηγική. Ένας από τους κυρίαρχους τομείς, όπου η στρατηγική …

Continue Reading 9886 - Οικονομική κατάσταση και στρατηγική ανάπτυξης (με Η. Κονοφάγο)

9547 - Παράλληλες διαδικασίες

Τώρα που ο ελληνικός λαός γνωρίζει πλέον τη σημασία της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης για την πατρίδα μας, πρέπει να κάνουμε μια επαγγελματική ενημέρωση …

Continue Reading 9547 - Παράλληλες διαδικασίες

9525 - ΑΟΖ, Δεδομένα και Γεωτρήσεις

Τα δεδομένα, όσον αφορά στις γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι τόσο χαρακτηριστικά για το θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης που αξίζει να …

Continue Reading 9525 - ΑΟΖ, Δεδομένα και Γεωτρήσεις

9502 - Ποιος θέλει πραγματικά την ΑΟΖ;

Κάθε ψηφοφόρος πρέπει να απαντήσει στο φυσιολογικό ερώτημα: Ποιος θέλει πραγματικά την ΑΟΖ; Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να συμβάλλει στον αγώνα …

Continue Reading 9502 - Ποιος θέλει πραγματικά την ΑΟΖ;