42939 - Οι σκοποί της εταιρείας Π

Ιδρύσαμε την εταιρεία Π υψηλής νοημοσύνης για ανθρώπους που έχουν δείκτη νοημοσύνης υψηλότερο από 176 στην κλίμακα Stanford-Binet πριν δέκα χρόνια λόγω …

Continue Reading 42939 - Οι σκοποί της εταιρείας Π

151 - The Eureka Test

Perfection 1 01/2000, Gift of Fire 112, 01/2000, In-Genius 161, 02/2000, Thoth 20, 2/2000, Noesis 147, 4/2000. N. Lygeros 14 avenue Condorcet, 69100 Villeurbanne, …

Continue Reading 151 - The Eureka Test

139 - G-test

Oath 71, 9/1999, Gift of Fire 110, 10/1999, Ramsès 46, 11/1999, Inner Sanctum vol 1 n2, 11/1999, Thoth 18, 11/1999, Perfection 1, 01/2000, In Genius 163, …

Continue Reading 139 - G-test

N. Lygeros, Ph.D.

NYC High IQ, Mensa, Sigma, Tops, Cerebrals, Oaths, Glia, Luminary, Prometheus, Mega Foundation, Pi G-test Oath 71, 9/1999, Gift of Fire 110, 10/1999, Ramsès 46, 11/1999, Inner Sanctum vol 1 n2,…

Continue Reading N. Lygeros, Ph.D.

The Pi Society

  Homepage Je me suis souvent hasardé dans ma vie à avancer des propositions dont je n'étais pas sûr ; mais tout ce que j'ai écrit là est depuis bientôt…

Continue Reading The Pi Society