10105 - Υπολογισμός όγκου υδριτών στην ελληνική ΑΟΖ και γεωοικονομική σημασία. (με Α. Φώσκολο).

Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος

Ι. Υπολογισμός αποθεμάτων υδριτών

Με βάση την εικόνα 1 αν θεωρήσουμε, σε πρώτη προσέγγιση βέβαια, ότι το μήκος της περιοχής των υδριτών είναι 1000km και το πλάτος τους, εντός της Ελληνικής ΑΟΖ, είναι 200km, τότε η επιφάνεια που καλύπτεται από τους υδρίτες είναι 200000 km2. Αν πάλι, με βάση την εικόνα 1, θεωρήσουμε ότι το μέσο πάχος των υδριτών είναι 150 μέτρα, τότε ο όγκος των υδριτών συν τις συμπαρομαρτούσες μάζες ιλύος είναι 30000km3. Τα 30000km3 ισοδυναμούν με 30×1012m3 ή 30 Τρισεκατομμύριο m3. Αυτός είναι ο όγκος του στερεοποιημένου μεθανίου, δηλαδή του υδρίτη, και της συμπαρομαρτούσας ιλύος. Ο καθαρός υδρίτης είναι το 1,1 % του όγκου, ήτοι 0.3 Τρισεκατομμύριο m3. Τα 0.3m3 υδρίτη x 167m3 φυσικού αερίου/ κυβικό μέτρο υδρίτη ισοδυναμούν με 50,1 Τρισεκατομμύριο m3 φυσικού αερίου. Αν γίνουν καλύτεροι υπολογισμοί όσον αφορά στο πάχος των υδριτών πάντα με βάση την εικόνα 1 αλλά και με νέες έρευνες, θα έχουμε ακριβέστερες εκτιμήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι αυτοί οι υπολογισμοί αφορούν τους υδρίτες πάνω από τον πυθμένα της θάλασσας. Έχουμε όμως και υδρίτες κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας. Μόνο που εδώ χρειάζονται άλλοι υπολογισμοί.

ΙΙ. Οικονομικά οφέλη με βάση την ύπαρξη φυσικού αερίου

Επειδή τα 1000 κυβικά πόδια αντιστοιχούν με 1Gj που εκτιμούμε ότι το 2030 θα έχει $10/ Gj η αξία του κοιτάσματος των υδριτών εκτιμάται ως εξής 50 Τρισεκατομμύριο m3 φυσικού αερίου x 35.315 κυβικά πόδια/ m3 φυσικού αερίου = 1765.75 Τρισεκατομμύριο Κυβικά πόδια x $10/1000 κυβικά πόδια =$17, 65 Τρισεκατομμύριο. Η Ελλάδα θα πάρει, κατά μέσο όρο, το 10% στα 100 χρόνια εκμετάλλευσης δηλαδή $1,765 Τρισεκατομμύριο στα 100 χρόνια. Εκτιμούμε ότι η φορολογία θα είναι για τα πρώτα 33 χρόνια 0%, για τα επόμενα 33 χρόνια 10% και τα τελευταία 33 χρόνια 20% διότι η διάρκεια ζωής του κοιτάσματος είναι 100 χρόνια. Μία χοντρική εκτίμηση είναι ότι κάθε χρόνο θα εξάγουμε 500 Δισεκατομμύρια m3 φυσικού αερίου κυρίως στην Ευρώπη. Αν εξάγουμε λιγότερα τότε η διάρκεια της εκμετάλλευσης θα είναι μεγαλύτερη με περισσότερα οφέλη για την ελληνική οικονομία. Βεβαίως θα χρειαστεί να κατασκευαστούν τουλάχιστον 6 αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου από Κρήτη προς την Ευρώπη, χωρίς να συνεκτιμήσουμε ότι θα χρειαστούν άλλοι τόσοι για να μεταφερθεί το σχιστολιθικό φυσικό αέριο του Ισραήλ προς την Ευρώπη. Άρα πέραν της οικονομικής ευμάρειας που αποκτά η Ελλάδα αποκτούμε και τρομακτικά μεγάλη γεωπολιτική δύναμη για τα επόμενα 100-130 χρόνια εξ’ αιτίας της εκμετάλλευσης των υδριτών. Για να γίνουν όμως όλα, χρειάζεται να κάνουμε το πρώτο βήμα διότι ο μεγάλος δρόμος αρχίζει με αυτό. Και αυτό το πρώτο βήμα αρχίζει με τη θέσπιση της ελληνικής ΑΟΖ. Για να συνεχίσουμε εντατικά με σεισμικές έρευνες στην ΑΟΖ μας.