N. LYGEROS PhD

26978 - Η Αυστρία επιμένει

Η Αυστρία επιμένει όσο αφορά στη μη αποτελεσματικότητα της Τουρκίας να διαχειριστεί το προσφυγικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή ...

26822 - Ο ρόλος της Αφρικής

Ο ρόλος της Αφρικής έχει αλλάξει ειδικά μετά την αποαποικιοποίηση όχι μόνο από τα απελευθερωτικά κινήματα, αλλά και από την ίδια την εξέλιξη των κρατών ...

15831 - Λένε πολλά τα σενάρια

Λένε πολλά τα σενάρια αλλά παίζουμε ένα έτσι η σκακιέρα πάνω στην οποία παίζει η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή γιατί και η διέξοδος είναι η πρόσβαση στην ...

15674 - Το πιο ισχυρό σημείο

Το πιο ισχυρό σημείο ανήκει στην Ευρώπη, το πιο ισχυρό σημείο δεν έχει αλλάξει όνομα, το πιο ισχυρό σημείο είναι κατεχόμενο κι αν το έχεις ξεχάσει ...

15597 - Το δώρο του Ελληνισμού

Το δώρο του Ελληνισμού είναι ο ανθρωπισμός που επηρέασε φυσικά τα δεδομένα όλης της Ευρώπης κι έτσι εμπλούτισε τη Χριστιανοσύνη που εμφανίζεται ...

15493 - Το χρέος είναι σημαντικό

Το χρέος είναι σημαντικό για την απελευθέρωση και δεν μπορείς απλώς να λες ότι πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια μέσα στη λήθη γιατί σου έδωσαν πολλά όνειρα ...

15492 - Τα Μεγάλα Κατεχόμενα

Τα Μεγάλα Κατεχόμενα είναι τα τελευταία όπου πληγώνεται η ιστορική Ευρώπη από τη βαρβαρότητα της παλιάς εισβολής και της κατοχής γι' αυτό άλλαξε ...

13343 - Στον Κήπο των Ηρώων

Στον Κήπο των Ηρώων δεν βλέπεις μόνο την ανδροσύνη των Ελλήνων αλλά και τη συμπαράσταση όλων των Φιλελλήνων από όλη την Ευρώπη που έδωσαν μαζί ...

2519 - Δεν μπορείς

Δεν μπορείς να πεθάνεις.  Είσαι αγνοούμενος.  Δεν μπορείς να μιλήσεις.  Είσαι εγκλωβισμένος.  Δεν μπορείς να ξεχάσεις.  Είσαι πρόσφυγας.  Ενώ οι άλλοι ...

2868 - Frictions géostratégiques

Même si l’aphorisme de Napoléon à savoir « la politique des Etats est dans leur géographie » a le mérite d’être clair, il n’en demeure pas moins que la ...

2612 - Prise en passant

Sur l’échiquier politique français, de nombreuses personnalités gèrent la problématique européenne comme une contrainte secondaire. Ils en oublient sa ...

1672 - Nécessité d’informer

Nos conférences et nos interventions sur les possibilités de faire des recours auprès de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, nous permettent de constater ...

1619 - Urgences arméniennes

Dans le cadre des recours qui doivent être effectués auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il est nécessaire de s’acquitter de deux tâches ...

1477 - Conscience collective

Certains analystes européens tentent de réduire la résistance autrichienne à un simple problème de nature intérieure. Cependant lorsque les sondages montrent ...

1459 - Neutralisation des extrêmes

Le paradoxe des élections allemandes, c’est la neutralisation des positions extrêmes via l’activation des extrêmes. Ainsi il est possible désormais d’interpréter ...

1445 - Sur le dogme anglais

La diplomatie anglaise cumule des mandats mais toujours avec le même style. Elle est d’une part sensée être une force de garantie pour l’île de Chypre ...

1444 - Le dispositif allemand

Certains analystes considèrent sans doute que le dispositif allemand est extrêmement lent à se mettre en place au sujet de la question orientale. Pourtant ...

1439 - Mise au point stratégique

En stratégie, dans le cadre de la manœuvre relationnelle, nous connaissons tous l'exemple du débarquement de Gallipoli en 1915 qui fut une tentative avortée ...

1485 - Une question de mémoire

En ce qui concerne la question chypriote et de manière plus générale la question grecque, certains observateurs extérieurs éprouvent du mal à comprendre ...

1482 - Πολυκλαδικές ευρωπαϊκές σχέσεις

Οι πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά στο διαπραγματευτικό πλαίσιο απέδειξαν -αν υπήρχε ακόμα αυτή η ανάγκη- ότι οι πολυκλαδικές ευρωπαϊκές σχέσεις είναι αναγκαίες ...

1297 - Bilan positif du Luxembourg

Le Grand-Duché du Luxembourg était déjà connu pour son rôle de membre fondateur de l'entité qui allait devenir l'Union Européenne que nous connaissons. ...

1284 - Cohérence européenne

La partie III de la Constitution européenne commence par l’article 115 afin de mettre en évidence le principe de cohérence. « L’Union veille à la cohérence ...

1281 - En avant de la révolution

Les journaux ne se trompaient pas. Son entrée avait été remarquable et remarquée. Ils écrivirent à son sujet : « Il parle avec une éloquence rare, une ...

1280 - Le serment de l’Humanité.

Dès le début de 1789, Maximilien s’était assigné une mission, celle de défendre au péril de sa vie les droits sacrés du peuple. Rien d’autre ne devait ...

1278 - L’argument frontalier

En matière de politique européenne, il est toujours surprenant de constater à quel point le monde est petit. Ceci est encore plus vrai lorsque nous nous ...

1268 - Ιστορική απόφαση της Κύπρου

Με την υπογραφή της, η Κύπρος έκανε ακόμα ένα βήμα που ισχυροποιεί την ευρωπαϊκή της οντότητα. Το Ευρωσύνταγμα δεν είναι απλώς ένα θεσμικό και τυπικό έγγραφο ...

1227 - Ευρώπη και Έθνη

Η συνθήκη του ευρωσυντάγματος ανέδειξε με την ύπαρξή της μη συγκροτημένους προβληματισμούς. Η χρήση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τοπικούς και κομματικούς ...

1226 - Touche pas à mon Europe !

S'il y a une leçon véritable à tirer des référendums ce n'est ni le refus de l'évolution européenne ni le changement d'une vision, mais plutôt que la protestation ...

1219 - L’Argument polonais

A partir de certaines déclarations de partis nationalistes au sujet des ouvriers polonais, nous pourrions nous interroger sur le fait de savoir s'ils ont ...

1215 - Mémoire Bleue

Certaines personnes pensent qu'il est difficile de saisir la souffrance d'un peuple auquel nous n'appartenons pas. Les justes représentent les contre-exemples ...

1214 - C.Q.F.D.

Pros : Avez-vous lu le texte de la Constitution Européenne ? Cons : Bien sûr que non ! Pros : Alors comment pouvez-vous être contre un texte que ...

1212 - L’Europe et la diversité

S’il existe encore des personnes qui ne connaissent pas le slogan de l’Union européenne alors le traité pour la constitution européenne va éclairer leur ...

1203 - Voltaire et la Constitution

En étudiant la Constitution Européenne et en particulier la seconde partie, nous ne pouvons manquer d’observer l’influence du siècle des Lumières et plus ...