12243 - Η πρώτη θάλασσα

Ν. Λυγερός

Η πρώτη θάλασσα
άγγιξε τους βρακάδες
από τη Θεσσαλία
για να τους δείξει
ότι το απέραντο γαλάζιο
είναι για την πατρίδα
όχι μόνο το παρελθόν
αλλά και το μέλλον
έτσι ένιωσαν
τη δύναμη της θάλασσας
που περίμενε
τα παιδιά της
για την επανάσταση
την ανθρώπινη
που θ’ αλλάξει
όλα τα δεδομένα.