15000 - Αληθώς Ανέστη

Ν. Λυγερός

Αληθώς Ανέστη
για ν’αρχίσει
ο πρώτος κύκλος
της πολυκυκλικότητας
που αντιλαμβάνεσαι
ότι υπάρχει
κάθε χρόνο
αλλά διαφορετικά
αφού η εξέλιξη
σου δείχνει
ότι το βλέμμα
πάντα αλλάζει
με τη γνώση
και την επίγνωση
αφού καταλαβαίνει
δίχως να καταλάβει
το έργο Του
διότι ζει
την ανακάλυψη
του αδιανόητου.