16751 - Ποιος θέλει

Ν. Λυγερός

Ποιος θέλει
να διαβάσει Αρχιμήδη
από το πρωτότυπο
πρέπει να είναι
το ερώτημα
που θα θέσεις
στους μαθηματικούς
κι όχι να περιμένεις
να γίνουν φιλόλογοι
για να ενδιαφερθούν
για τα αρχαία
το ίδιο λοιπόν
κάνε και με τους ξένους
που θέλουν
να μάθουν
για τον Ελληνισμό
ενώ δεν ξέρουν
ακόμα ελληνικά
αλλιώς κανένας
δεν θα σε προσεγγίσει
από μόνος του.

Close Menu