16920 - Είμαι Χριστιανός

Ν. Λυγερός

Είμαι Χριστιανός
κι ακολουθώ
το μονοπάτι του φωτός
γιατί είναι
ο ίδιος ο Χριστός
και δεν φοβάμαι
τις σκιές
της βαρβαρότητας
γιατί ξέρω
ότι ο Χρόνος
είναι μαζί μου
και η μνημοσύνη
είναι κομμάτι
της Ανθρωπότητας
μέσα στη νοημοσύνη μου
για να πράξω
το απαραίτητο έργο.