17553 - Ευρωπαϊκή ενίσχυση του EuroAsia Interconnector

Ν. Λυγερός

Η ευρωπαϊκή ενίσχυση του EuroAsia Interconnector δεν είναι πλέον μόνο ως Projects of Common Interest αλλά και πρακτική. Τώρα που το πρόγραμμα περνά στο δια ταύτα, μετά από επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η υποστήριξή του είναι πια χρηματική, πιο συγκεκριμένα το EuroAsia Interconnector είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια χορηγία της τάξης των 1.325.000 € και πρόσφατα το αίτημα έγινε αποδεκτό. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο όλος σχεδιασμός είναι πια ξεκάθαρα ενταγμένος σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν είναι πια ένα έργο μιας τριμερούς κοινοπραξίας σε επίπεδο της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, αλλά μια ολοκληρωμένη πρόταση ευρωπαϊκού επιπέδου. Αυτό αποδεικνύει και την αξία του έργου αλλά και του στρατηγικού σχεδιασμού. Επίσης με αυτό τον τρόπο ξέρουμε ότι τα οφέλη είναι όντως τεράστια. Αρκεί να υπολογίσουμε τη βιωσιμότητα του καλωδίου που είναι της τάξης των πενήντα ετών και να συνυπολογίσουμε ότι το έργο θα κάνει απόσβεση σε μόνο τέσσερα χρόνια. Αυτά τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι το όλο πλαίσιο είναι σωστό και αποτελεσματικό, αφού τα οικονομικά οφέλη δείχνουν ότι η βιωσιμότητά του είναι ουσιαστική κι όχι μόνο ένα θεωρητικό μοντέλο. Το EuroAsia Interconnector δεν είναι μόνο ένας γεωστρατηγικός σχεδιασμός, αλλά και γεωοικονομικός που αλλάζει όλα τα δεδομένα της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτά τα χειροπιαστά στοιχεία έρχονται να δικαιώσουν τους επινοητές του αρχικού σχεδιασμού που πρόβλεψαν την επόμενη πραγματικότητα όταν οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει κάτι ακόμα και σε τριεθνές επίπεδο.