17839 - Μετά την Άλωση

Ν. Λυγερός

Μετά την Άλωση
έπεσε κι η μουσική
με το Βυζάντιο
γιατί ανάγκασαν
τους τραγουδιστές
να αποδεχτούν
την τουρκική μέθοδο
έτσι εμπλούτιζαν
μόνο με το χρώμα
με άλλα λόγια
όλοι νόμιζαν
ότι είχε πεθάνει
στην Κωνσταντινούπολη
όμως υπήρξε
αντίσταση
μέσω των μοναστηριών
και από εκεί
άρχισε η προετοιμασία
για το μέλλον
έτσι κάθε φορά
που ακούς ύμνο
ξέρεις ότι είναι
και μορφή αντίστασης.