17840 - Βυζαντινή μεγαλοσύνη

Ν. Λυγερός

Βυζαντινή μεγαλοσύνη
μπορείς να βρεις
και στη μουσική
αν ξέρεις ν’ ακούσεις
την γραφή της
γιατί αυτή
συνέχισε την ιστορία
όταν όλοι οι άλλοι
εγκατέλειψαν
έτσι μέσα της
έχει ακόμα
την ελευθερία
στα σπλάχνα της
γιατί έζησε
στην Κωνσταντινούπολη
και ξέρει
πώς ήταν τότε
η Αγιά Σοφιά
του Χριστού
και μ’ αυτή
θα συνεχίσουμε
το έργο
της απελευθέρωσης.