18031 - Από το ψωμί στη λειτουργιά

Ν. Λυγερός

Από το ψωμί στη λειτουργιά
μπορείς να αντιληφθείς
ότι και η θρησκεία πατάει
πάνω στην παράδοση
και δεν τη βάζει ποτέ
στο περιθώριο
μόνο που δεν είναι
μόνο και μόνο αυτό
έτσι και η λειτουργιά
γίνεται αντίδωρο
για τους ανθρώπους
που πιστεύουν
στο έργο του Χριστού
αφού δεν ξεχνούν
ούτε να μεταλάβουν
για να υπάρχει
η συνέχεια
και η εξέλιξη
διότι ξέρουν
για την θυσία.