18578 - Με τη φιλοσοφία της θεολογίας

Ν. Λυγερός

Με τη φιλοσοφία της θεολογίας
αν σου αποκαλυφθεί
από τον συγγραφέα
ενός θεατρικού
μελετημένο για ν’ αναδείξει
τις λεπτομέρειες τις κρυφές
των νοητικών σχημάτων
μπορείς να μετατρέψεις
το εντελώς ακατανόητο
πρώτα σε αδιανόητο
για να συνειδητοποιήσεις
στη συνέχεια του έργου
ότι και το αδιανόητο
μέσω της ουτοπικής σκέψης
μπορεί να γίνει όραμα
και να ζήσεις την πράξη
που δημιουργεί πραγματικότητα
για τους επόμενους
που πίστεψαν στην ουσία.