18714 - Η ανάδειξη της ελληνικής ΑΟΖ

Ν. Λυγερός

Η ανάδειξη της αξίας της ελληνικής ΑΟΖ γίνεται μέσω των είκοσι θαλάσσιων οικοπέδων, είναι λοιπόν τεράστιας σημασίας το τι γίνεται με αυτά, αφού τηρούν τα γεωπολιτικά κριτήρια της συνεκτικότητας, του μεγέθους και του αγγίγματος της μέσης γραμμής αλλά και τα γεωοικονομικά κριτήρια των σεισμικών ερευνών, των κοιτασμάτων – στόχων, της τάξης, της γεωλογίας και των μαθηματικών. Επίσης καθώς τα είκοσι θαλάσσια οικόπεδα έχουν εκδοθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνουν τη δυνατότητα της υλοποίησης και της ελληνικής ΑΟΖ, αλλιώς δίχως αυτά θα βρισκόμασταν αποκλειστικά στο πλαίσιο των διεθνών χωρικών υδάτων, πράγμα το οποίο αποκλείει την αξιοποίηση. Επίσης με τα θαλάσσια οικόπεδα που αγγίζουν την μέση γραμμή, μπορούμε να ενισχύσουμε και το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων των οριοθετήσεων με την Αλβανία, την Ιταλία και τη Λιβύη. Δεν είναι λοιπόν το πρέπον να διαμορφώσουμε ένα τόσο αποτελεσματικό πεδίο δράσης με προτάσεις για τροποποιήσεις των κριτηρίων των κειμένων των συμβολαίων. Οι υποψηφιότητες υπάρχουν ήδη κι έχουν εκδηλωθεί συγκεκριμένα και πρακτικά με την αγορά των σεισμικών χαρτών που έχουμε εκδώσει μέσω της συμφωνίας με την νορβηγική εταιρεία PGS. Κατά συνέπεια, η αρχή του διαγωνισμού στις 13 Νοεμβρίου 2014 δεν είναι θεωρητική, αλλά φέρνει ήδη απολαβές στην πατρίδα μας μέσω χαρτών. Στη συνέχεια, με την υπογραφή του συμβολαίου κάθε εταιρεία ή κοινοπραξία πρέπει να καταβάλει το ποσό του bonus υπογραφής με το οποίο η Κύπρος έλαβε 48 εκατομμύρια Ευρώ για τα θαλάσσια οικόπεδα 10 και 11 από την Total και 150 εκατομμύρια Ευρώ για τα 2, 3 και 9 από την κοινοπραξία ENI – Kogas.