19056 - Τελική απόφαση για τον ελληνικό ζεόλιθο

Ν. Λυγερός

Η τελική απόφαση για την άδεια έρευνας για τον ελληνικό ζεόλιθο είναι η αρχή μιας νέας και επαναστατικής φάσης για τα δεδομένα της πατρίδας μας, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία, ο ζεόλιθος γίνεται μια πραγματικότητα. Η έγκριση μελέτης «Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου έρευνας ύπαρξης Ζεόλιθου στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Πετρωτών» αποτελεί το σημείο έναρξης για την Ελλάδα. Έτσι έχει δικαιωθεί ο αγώνας μας, αφού το όραμα γίνεται η επόμενη πραγματικότητα. Πριν καν την έναρξη της έρευνας εγκρίθηκε η αποκατάσταση του εδάφους, η προστασία του από την επιφανειακή διάβρωση και η ρύθμιση της υδατικής δίαιτας. Γι’ αυτόν το λόγο προτείνεται η εισαγωγή σε επιφάνεια αποκατάστασης μέσω τεχνητής αναδάσωσης δενδρυλλίων δρυός. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται φύτευση συνολικού αριθμού 1.980 ατόμων δρυός, σχηματισμός λεκανών άρδευσης, άρδευση των φυτών, λίπανση των φυτών. Η αποκατάσταση της περιοχής θα περιλαμβάνει και τη συντήρηση, δηλαδή το πότισμα και τη λίπανση των δενδρυλλίων για χρονικό διάστημα δύο ετών μετά την εγκατάσταση. Έχει μεγάλη σημασία να συνειδητοποιήσουμε ότι θα υπάρχει απαίτηση από την Ελλάδα, στην περίπτωση αποτυχίας της τεχνητής αναδάσωσης η εταιρεία Όλυμπος Α. Ε. θα αναλάβει την διενέργεια εκ νέου φύτευσης. Αυτή η εξασφάλιση είναι θεμελιακή για την όλη διαδικασία γιατί όλος ο αγώνας για τον ζεόλιθο έγινε και γίνεται για το λαό μας και για το περιβάλλον κι όχι για να ρημάξουμε τα πάντα. Διότι ο ζεόλιθος είναι από τα στοιχεία της Ελλάδας του μέλλοντος.