20273 - Κρίσιμα κριτήρια

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Σε μια διαπραγμάτευση υπάρχουν κρίσιμα κριτήρια πάνω στα οποία καθορίζουμε τη ραχοκοκαλιά της συμφωνίας, αν αυτά υπάρχουν, τότε πρέπει να εξετάσουμε τα δευτερεύοντα στοιχεία, αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Έτσι τα κρίσιμα κριτήρια είναι τα θεμέλια για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής που έχει μια ανθεκτικότητα, γιατί έχει θεμελιωθεί ορθολογικά. Εδώ τα κρίσιμα κριτήρια υπάρχουν και είναι αναγνωρισμένα από όλες τις πλευρές. Το θέμα μας δεν είναι, λοιπόν, κάτι καινούργιο, αλλά η συνέχεια μιας διαδικασίας χωρίς να υπάρχει μία παύση μη αναστρέψιμη. Το παίγνιο συνεχίζεται αυτήν την ώρα με πολλαπλές επαφές, αφού οι παίκτες βλέπουν ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα να βρεθεί μια λύση ως ισορροπία κι αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του συνεργατικού μεγέθους και τη συνεισφορά του καθενός. Όσοι, λοιπόν, έχουν πολωθεί από τώρα δεν λειτουργούν καθόλου ορθολογικά και δεν βοηθούν την Ελλάδα σε αυτήν την κρίσιμη ώρα. Η Ελλάδα δεν είναι μόνη και το βλέπουμε από κινήσεις που είναι ενδεικτικές για το όλο πλαίσιο. Συνεπώς συνεχίζουμε τον αγώνα με τα κρίσιμα κριτήρια για να ξέρουμε πού βαδίζουμε και για το μέλλον, αφού ο στόχος μας δεν είναι να περάσει μόνο η ημέρα, αλλά να ξημερώσει η επόμενη.