21426 - Από το κοίτασμα Ζορ στα κοιτάσματα της Κρήτης (με Η. Κονοφάγο και Α. Φώσκολο)

Η. Κονοφάγος , Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος

Η ανακάλυψη του υπεργιγαντιαίου κοιτάσματος Ζορ από την ENI στην αιγυπτιακή ΑΟΖ δεν είναι μόνο εμπορική, αλλά και επιστημονική, με την έννοια ότι μας διδάσκει και νέα ανοίγματα, αφού τώρα βλέπουμε μετά τη γεώτρηση, που έγινε στα 4.131 μέτρα και βρήκε το φυσικό αέριο, έχουμε και πετρέλαιο στα 5.000 μέτρα. Αλλά με την ανακάλυψη αυτή έχουμε κι άλλες επεκτάσεις, διότι έγινε μέσα σε πλαίσιο καρστικών ασβεστόλιθων και όχι μόνο ψαμμιτών. Τα κοιτάσματα με πυρολυτικό αέριο βασίζονται σε άλλα μοντέλα, σε βαθύτερους ορίζοντες, ενώ ξέρουμε ότι τα λασποηφαίστεια στα υψηλότερα στρώματα του Μεσσηνίου αχνίζουν ακόμα βιογενές αέριο. Η ανακάλυψη του κοιτάσματος Ζορ δείχνει τον δρόμο για τις έρευνες Νότια της Κρήτης. Διότι στα messinian lagoons

θα βρεθούν κι άλλα κοιτάσματα του τύπου Ζορ. Το κοίτασμα αυτό δείχνει ότι υπάρχουν κι άλλα αποθέματα, που δεν είχαν υπολογιστεί, γιατί ανήκαν σε άλλο μοντέλο. Τώρα με αυτήν την ανακάλυψη έχουμε νέες προοπτικές κι όσον αφορά στην Ελλάδα μας δείχνουν με ξεκάθαρο τρόπο την περιοχή Νότια της Κρήτης. Μάλιστα ακόμα και στο χάρτη που αναδεικνύεται το κοίτασμα Μίνωας, βλέπουμε ότι υπάρχει πιθανός καρστικός ασβεστόλιθος.

Έτσι καταλαβαίνουμε ότι τα σημεία όπου υπάρχουν λιμνοθάλασσες μπορούν να είναι άμεσα για τον εντοπισμό τέτοιου τύπου κοιτασμάτων και αυτό θα έχει επιπτώσεις σε όλη τη Μεσόγειο, ΄

αλλά ειδικά στη λεκάνη Λεβαντίνης και Νότια της Κρήτης

η παρουσία τους είναι τεράστιας σημασίας για τις εξελίξεις στον τομέα των υδρογονανθράκων και των θέσεων της Ελλάδας και της Κύπρου στην περιοχή. Με άλλα λόγια, μ’ αυτόν τον τρόπο καθορίζονται περιοχές για κοιτάσματα στόχοι, στις οποίες πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα για την έρευνα φυσικού αερίου. Περιοχές τέτοιου τύπου υπάρχουν και στην ΑΟΖ της Κύπρου και στην ΑΟΖ της Ελλάδας. Και για την Ελλάδα η πιο σημαντική είναι αυτή που βρίσκεται Νότια της Κρήτης και μάλιστα εκεί που έχουμε τα εννέα θαλάσσια οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ. Έτσι η στρατηγική πορεία μας είναι ανοιχτή πια χάρη στο Ζορ.