21700 - Προσέλκυση επενδυτών για κοιτάσματα Νότια της Κρήτης. (με Η. Κονοφάγο και Α. Φώσκολο)

Η. Κονοφάγος , Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος

  • Post Category:Articles

Από πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Ενέργειας της χώρας μας προέκυψε ότι το αρμόδιο υπουργείο δεν γνωρίζει εάν πράγματι υπάρχει διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ελλάδα. Η ατυχής αυτή δήλωση δεν έλαβε καν υπ’ όψη της πώς στην πράξη προσδιορίζεται το ενδιαφέρον των επενδυτών σε μία συγκεκριμένη περιοχή ερευνητικού πετρελαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η Νότια Κρήτη, όπου ως γνωστόν, δεν προήλθε κανείς επενδυτής, πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο.
Ουδείς όμως στο αρμόδιο Υπουργείο διερωτήθηκε μέχρι σήμερα γιατί απέτυχε ο μέχρι σήμερον τελευταίος γύρος παραχωρήσεων 10 θαλάσσιων οικοπέδων Νότια της Κρήτης από τον προηγούμενο Υπουργό. Κι όμως oι λόγοι αυτής της αποτυχίας γι’ αυτούς που γνωρίζουν το αντικείμενο βέβαια είναι πάρα πολύ απλοί και μπορούν να περιγραφούν ως εξής:
1. Οι υποθαλάσσιες περιοχές Νότια της Κρήτης είναι περιοχές τελείως ανεξερεύνητες σε σχέση με το Ιόνιο, από δε γεωλογική άποψη είναι περιοχές ιδιαίτερα περίπλοκες, υψηλού οικονομικού κινδύνου, με σχετικά μεγάλα θαλάσσια βάθη.
2. Για τον παραπάνω λόγο τα μεγέθη θαλάσσιων οικοπέδων στον πρόσφατο γύρο παραχωρήσεων του 2014-2015 (Εικ.1) θα έπρεπε στην Νότια Κρήτη να είναι πολύ μεγαλύτερα σε μέγεθος και να είχαν τύχει ιδιαίτερου ξεχωριστού διεθνούς διαγωνισμού.

3. Για να τύχει επιτυχίας ο οποιοσδήποτε διεθνής διαγωνισμός προσέλκυσης επενδύσεων στην Νότια Κρήτη θα πρέπει κατά τη γνώμη μας οι εκτάσεις των θαλάσσιων οικοπέδων στην περιοχή να κυμανθούν μεταξύ 15.000 και 25.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (Εικ.2).

4. Το παραπάνω μέγεθος θαλάσσιων οικοπέδων (Εικ.2) θα μπορούσε να εξασφαλίσει σημαντικές επενδύσεις για την Νότια Κρήτη με αντίστοιχη προσέλευση αξιόπιστων και μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών. Επί της ουσίας οι μεγάλες εκτάσεις γεωτεμαχίων μεγιστοποιούν την πιθανότητα εντοπισμού αξιόλογων στόχων κοιτασμάτων φυσικού αερίου κυρίως μειώνοντας ταυτόχρονα τον οικονομικό κίνδυνο της συνολικής επένδυσης αλλιώς θα παίξουν μόνο μικρές εταιρείες που δεν έχουν βέβαια τις ίδιες δυνατότητες και οικονομικές και τεχνικές.