21943 - Ο ύμνος της αγάπης

Ν. Λυγερός

Ο ύμνος της αγάπης
είχε χαραχτεί
πάνω στην πέτρα
για να φανεί
η αλήθεια
της επιστολής
στους Κορινθίους
του Απόστολου Παύλου
και στους πιστούς
της εκκλησίας
στην είσοδο
κι εμείς βρεθήκαμε
να τον αγγίζουμε
για πρώτη φορά
χάρη στον μαθητή
που τον είχε
εντοπίσει
πιο παλιά
για να δείξει
την αξία
της ουσίας
όταν αυτή
συνεχίζεται
μέσω του αντικειμένου
του κειμένου.