2336 - Το βάρος της καμπάνας

N. Lygeros

Στα κατεχόμενα, σπάνιες είναι οι καμπάνες 
που αγγίζουν ακόμα τον ουρανό. 
Οι εγκλωβισμένοι δεν μπόρεσαν ν’ αντέξουν το βάρος τους 
γιατί δεν είχαν πια χέρια 
και οι εκκλησίες δεν είχαν τα δάχτυλα της θρησκείας, 
εκείνα που ξέρουν πού βρίσκεται ο ωκεανός. 
Έπρεπε να επιστρέψουν οι χούφτες της ζωής 
για να σημάνουν την ανάστασή μας.