2380 - Ο μυστικός χάρτης

N. Lygeros

Ανάμεσα στα χειρόγραφά σου
βρέθηκε ένας μυστικός χάρτης.
Είχες σημειώσει τις γραμμές
του σιδηρόδρομου
αλλά και τις καμπύλες
του ποταμού.
Όμως εκεί κοντά στη γέφυρα
κάτω από τον μικρό λόφο
άφησες το δικό σου στίγμα,
τον σταυρό του μυστικού.