24266 - Ο καθένας

Ν. Λυγερός

Ο καθένας έχει
τον ρόλο του
σ’ ένα μεγάλο έργο
και δεν είναι
ανάγκη
να κάνουν όλοι
το ίδιο πράγμα
για να γίνει
θέλει απλώς
ο καθένας
να κατανοήσει
ποια θέση έχει
στο οικοδόμημα
για να λειτουργεί
ανθεκτικά
δίχως εμπόδια
γιατί μόνο
με αυτόν τον τρόπο
θα συνεχιστεί
ο αγώνας
και η εξέλιξη
του Χρόνου
μέσω πολυκυκλικότητας.