24330 - Με τα ψέματα

Ν. Λυγερός

Με τα ψέματα
των Αζέρων
δεν πρόκειται
ν’ αλλάξει
ούτε η κατάσταση
ούτε οι διαπραγματεύσεις
διότι η καταπάτηση
της ιστορίας
δεν σταματά
με την προπαγάνδα
και σιγά σιγά
φαίνεται η αλήθεια
διότι δεν ξεχνάμε
τίποτα από το παρελθόν
γιατί συνεχίζουμε
για το μέλλον
της αποκατάστασης
του αρμενικού πνεύματος.

Close Menu