25692 - Με την ελευθερία

Ν. Λυγερός

Με την ελευθερία
της ζωής
που δεν ξέρει
από καθημερινότητα
βαδίσαμε
στα βήματα
του Καραθεοδωρή
για να βρούμε
την επιστολή
που είχε
ξεχάσει
η κοινωνία
γιατί δεν πρόσεχε
τα ίχνη
του μαθηματικού
αφού δεν ήξερε
για το εύρος
και το βάθος
του έργου του.