25698 - Και στη διαδρομή

Ν. Λυγερός

Και στη διαδρομή
της επιστροφής
με τα μαθηματικά
στο μυαλό μας
αναλύσαμε
τους συλλογισμούς
των προβλημάτων
του Καραθεοδωρή
κι εξετάσαμε
από εκείνη
τη στιγμή
τη δυνατότητα
νέας αποστολής
στο Breslau
για να ερευνήσουμε
τη συνέχεια
του έργου
και σε άλλες
περιοχές
του κόσμου.