28986 - Ο Πρόδρομος

Ν. Λυγερός

Ο Πρόδρομος
κι ο Ευαγγελισμός
περίμεναν
το ίδιο γεγονός
και γι’ αυτό ήρθε
στη ζωή τους
το φως
της ανάγκης
για να ζήσουν
την ελευθερία
και την απελευθέρωση
δίχως φόβο
και φοβίες
διότι ένιωσαν
τη δύναμή του
για το μέλλον
και η πίστη τους
δυνάμωσε
για να χαρούν
και οι μικροί
άνθρωποι
την αγάπη
της μοιρασιάς.