29193 - Πίστεψε

Ν. Λυγερός

Πίστεψε
στη δυναμική
των γυναικών
αν είσαι
πραγματικά
άνθρωπος
της Ανθρωπότητας
και σκέψου
ότι όσες
υποφέρουν
δεν είναι
λόγω δειλίας
αλλά απλώς
έλλειψης
προστασίας
εκ μέρους μας
διότι
δεν καταλάβαμε
ακόμα
ότι η βαρβαρότητα
κρύβεται
ακόμα
και στα σπίτια
της ίδιας
οικογένειας.