29194 - Όταν όλοι

Ν. Λυγερός

Όταν όλοι
προσπαθούν
και κάνουν
τεράστιες
προσπάθειες
και υπερβάσεις
για να γράψουν
σωστά
την ιστορία
και έρχεσαι
εσύ
αναίσθητη
δίχως
να δώσεις
καμιά
σημασία
να εκφραστείς
με βάρβαρο
τρόπο
μη νομίζεις
ότι δεν θα σε βάλουμε
στη θέση σου
διότι είμαστε
ανθρώπινοι
πολύ ανθρώπινοι.